przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
262189 odwiedzin
Radni zatwierdzili stawki za śmieci

Z pewnością nie była to łatwa decyzja, bo każda zmiana cen wywołuje emocje. 13 listopada radni zatwierdzili nowe stawki śmieciowe, obowiązujące od stycznia do końca czerwca 2016. W nowym roku za odpady segregowane sochaczewianie zapłacą 12,80 zł od osoby miesięcznie, a za zmieszane 22 zł. Do systemu miasto dopłaci z własnego budżetu około miliona złotych. 

Radni, podobnie jak burmistrz, w tym głosowaniu musieli się posłużyć chłodnymi wyliczeniami, a nie emocjami. Konsorcjum, które trzykrotnie, jako jedyne, startowało w ogłaszanych przez miasto przetargach, podniosło cenę o 64 procent (skok z 305 do 500 tys. zł miesięcznie). Gdyby zastosować prosty przelicznik i 64-procentową podwyżkę przenieść na mieszkańca, opłata za odpady segregowane powinna wynieść nie 12,80, ale niemal 15 zł. Jednak takiej zmiany burmistrz nie zaakceptował i wyszedł do radnych z propozycją ustanowienia dopłaty do śmieci segregowanych, by koszty zbilansowały się z wpływami. Dodatkowo ratusz utrzyma obowiązujący od kilku lat system 50 proc. zniżek dla dużych rodzin i seniorów mających co najmniej 75 lat.

Sochaczew chce do Łodzi
Uzasadnienie nowych cen przedstawił z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski. Jak podkreślał, rozmowy z jedynym (jak się okazuje) operatorem na rynku były trudne i nawet trzy postępowania przetargowe nie pozwoliły znacząco zejść z ceny.

- Uważamy, że samorząd nie może tak funkcjonować, mieszkańcy nie mogą ponosić tak wysokich kosztów obsługi systemu. Do przetargu stanęła jedna firma, z którą umowę podpisaliśmy do 30 czerwca 2016 roku. Próbujemy przenieść się do łódzkiej regionalnej instalacji, co pozwoli obniżyć koszty. Sprawa jest w toku – mówił.

Wiceburmistrz odniósł się również do często przytaczanego argumentu, że w ościennych gminach jest taniej. Przypomniał, iż zdecydowana większość gmin odbiera np. odpady segregowane raz na 4 tygodnie, a w mieście robimy to dwa razy częściej. Ponadto śmieci zmieszane są zabierane z osiedlowych śmietników raz lub nawet dwa razy w tygodniu, zatem naszych i gminnych stawek, choćby tylko ze względu na częstotliwość odbioru odpadów, nie można porównywać.

Fatalna ustawa do zmiany
Głos w sprawie zabrał też radny Edward Stasiak podkreślając, że wina za rosnące w całym kraju ceny spoczywa na parlamentarzystach.

- Ustawa przekazująca samorządom pełną odpowiedzialność za gospodarkę odpadami nie osiągnęła celu. Mamy dziś dyktat firm śmieciowych i związany z tym brak jakiejkolwiek konkurencji. Bardzo drogi jest transport odpadów. Samorząd musi wywozić śmieci tam, gdzie została mu odgórnie wskazana regionalna instalacja, a nie tam, gdzie jest taniej – mówił.

Edward Stasiak wyraził nadzieję, że nowy sejm pójdzie po rozum do głowy i zmieni obowiązujące obecnie prawo.

Dyskusję zamknął burmistrz Piotr Osiecki przypominając, że cenę faktycznie kształtuje operator, a ustawodawca tylko fikcyjnie pozostawił to radom gmin i miast.

- Obecnie w lasach nadal zalegają śmieci, a rachunki za odbiór odpadów rosną. Ustawodawca ma pół roku na zmianę prawa. Po dwóch latach tak negatywnych doświadczeń, ciężko mi sobie wyobrazić, że nowy rząd nic z tym nie zrobi – podkreślił burmistrz.

W głosowaniu za stawkami na poziomie 12,80 i 22 zł opowiedziało się 16 radnych, nikt nie był przeciw, czterech radnych wstrzymało się od głosu.

Nowe zasady
- seniorzy w wieku powyżej 75 lat oraz rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą skorzystać z 50-procentowej ulgi. Od stycznia posiadacze Karty Seniora i Sochaczewskiej Karty Rodziny za śmieci zapłacą tylko 6,40 zł od osoby.
- od listopada br. nie jest już odbierany – w ramach comiesięcznej opłaty - gruz po remontach mieszkań. Teraz każdy indywidualnie może bezpłatnie oddać gruz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającym na terenie dawnego Chemitexu.
- dotychczas mieszkańcy rozliczali się raz na kwartał – do 15 marca, czerwca, września i grudnia. Od nowego roku opłatę wnosić będziemy co dwa miesiące tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października i 15 grudnia.

Daniel Wachowski

A A A
24.11.2015
godz.10:28
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt