przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240927 odwiedzin
Podzielili pieniądze

Ostatnią sesję Rady Miasta zdecydowanie zdominowała sprawa śmieci. Nie należy jednak pominąć faktu, że oprócz tego zapadło na niej szereg uchwał wartych odnotowania. 

Radni procedowali sprawy finansowe. Dokonali korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie  miasta. Ratuszowi udało się poczynić szereg oszczędności. O 85,5 tys. zł zmniejszono plan wydatków związanych ze spłatą odsetek z tytułu pożyczek i obligacji. O 116 tys. zmniejszono plan wydatków w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami za korzystanie ze środowiska wnoszonymi do Urzędu Marszałkowskiego. 45 tys. zł udało się zaoszczędzić jeżeli chodzi o wydatki na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego. To tylko niektóre z przykładów oszczędności.

Radni dofinansowali instytucje miejskie. Ponad 44 tys. zł trafi do żłobka na zakup żywności i energii elektrycznej. Maluchy zyskają też dwa specjalne wózki umożliwiające jednoczesny spacer z dwunastką  dzieci. Za blisko 15 tys. przeprowadzone zostaną roboty remontowe oświetlenia ulicznego (ul. Traugutta, pl. Kościuszki). O dwieście tysięcy zwiększono budżet Sochaczewskiego Centrum Kultury. Temat SCK wrócił na koniec sesji. Wiceprzewodnicząca Kamila Gołaszewska-Kotlarz w imieniu członków Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej negatywnie odniosła się do przeprowadzenia tegorocznej edycji biennale sztuki „Sochaczewski Laur”, a więc z podziałem na artystów niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Z kolei Selena Majcher wnioskowała o przyjrzenie się strukturze organizacyjnej SCK, która, po przekształceniu tej instytucji, jest dla wielu mieszkańców niejasna.

O 180 tys. zł zmniejszono plan wydatków na projekt pod nazwą „Budowa przeprawy mostowej na Bzurze”. Inwestycja ta będzie realizowana nie w formie jednego, a kilku zadań inwestycyjnych. Prawie 600 tys. zł przeznaczono na zakup komputerów w projekcie „Sochaczew miasto e-innowacji”. Ostatecznie zrezygnowano z rozbudowy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntów.

Niektóre z poczynionych przesunięć finansowych wybiegają w przyszłość. W 2016 r.

za 900 tys. zł zmodernizowany zostanie parter ratusza. Do 2017 roku zrewitalizowane mają być tereny nad Utratą w Chodakowie (łącznie 1 mln zł).

Z kolei do 2018 r. przebudowana ma być ul. Licealna i 15 Sierpnia. Zadanie ma się rozpocząć w 2017 r. i kosztować ponad 2 mln zł. Termomodernizowany ma być również budynek SCK  w Chodakowie (2016 r.) i tamtejsza hala sportowa (do 2017 r.).

Rada Miasta ustaliła nowe stawki podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku od środków transportowych. Przyjęto tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiceburmistrz Marek Fergiński przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych.

Bardzo ważną dla mieszkańców informacją jest to, że do 150 proc. jednogłośnie podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania. Jak mówił wiceburmistrz Marek Fergiński, wiele osób przekraczało je o nieznaczne kwoty. Teraz będą mogły skorzystać ze wsparcia. Kryterium po zmianach wynosi 514 zł na osobę w rodzinie i 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Agnieszka Poryszewska

A A A
20.11.2015
godz.09:08
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt