przejdź do Sochaczew.pl
215173 odwiedzin
Zawiadomienie, nie mandat

Jak już informowaliśmy, 17 sierpnia uruchomiono w Sochaczewie pierwszą strefę płatnego parkowania zlokalizowaną wokół placu Obrońców Sochaczewa. Pojawiły się pytania od czytelników – kto ma prawo wystawiać mandaty za nieuiszczanie opłat?

Po pierwsze i najważniejsze: za złamanie obowiązującego w strefie regulaminu w postaci przekroczenia dozwolonego darmowego lub wykupionego czasu postoju nie grozi otrzymanie mandatu. Uprawnione do ich wystawiania są tylko takie służby jak: policja, straż ochrony kolei, czy nieistniejąca w Sochaczewie straż miejska. Za administrowanie SPP odpowiada Zakład Komunikacji Miejskiej.

W godzinach obowiązywania strefy płatnego parkowania, czyli od 8.00 do 18.00 w dni robocze, prawidłowe wykorzystanie miejsc postojowych jest nadzorowane przez ubranego w charakterystyczną odblaskową kamizelkę pracownika Zakładu Komunikacji Miejskiej. Nie pobiera on żadnych opłat. Jego zadaniem jest kontrola ważności biletów i abonamentów użytkowników strefy. Przykładowo, jeśli czas wykupionego postoju dobiegł końca lub kierujący autem w ogóle nie wydrukował biletu z parkometru (nawet półgodzinnego uprawniającego do darmowego postoju), jako przedstawiciel operatora obiektu jest on zobowiązany do wypisania zawiadomienia (nie mandatu) o złamaniu przepisów regulaminu strefy.

Wysokość opłaty dodatkowej za złamanie regulaminu to 50 zł. Ulega ona złagodzeniu do kwoty 30 zł, jeśli kierowca rozliczy się w ciągu dwóch dni w specjalnie utworzonym biurze SPP, mieszczącym się w siedzibie ZKM przy al. 600-lecia 90. Jeśli osoba obciążona opłatą nie zgadza się z decyzją, zawsze ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie siedmiu dni od wystawienia zawiadomienia.

Przypominamy, że pierw- sze 30 minut postoju jest bezpłatne. Za pierwszą godzinę trzeba uiścić opłatę w wys. 2 zł, za drugą 2,20 zł, koszt trzech godzin to 2,40 zł, czwarta i każda następna godzina to opłata w wysokości 2 zł. W biurze SPP dostępne są również karnety okresowe – miesięczne, kwartalne i roczne. Kierowcy mają obowiązek umieszczania wydruków z parkometrów oraz kart abonamentowych w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

Maciej Frankowski

A A A
07.09.2015
godz.09:17
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość