przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240929 odwiedzin
Mazowiecka Dolina Bzury to wspólny projekt

Powiat, miasto i cztery gminy powiatu sochaczewskiego chcą wspólnie zabiegać o pieniądze unijne z nowego budżetu Wspólnoty, razem dbać o poprawę infrastruktury i rozwój gospodarczy regionu. W środę, 13 maja, w Urzędzie Miejskim podpisano list intencyjny w sprawie projektu pod nazwą „Mazowiecka Dolina Bzury”. Podpisy pod listem złożyli starosta, burmistrz oraz wójtowie gmin Brochów, Młodzieszyn, Nowa Sucha i Sochaczew.

Od 2014 roku zasady dzielenia unijnych dotacji zasadniczo się zmieniły, a czasy przyznawania milionowych grantów pojedynczym gminom to już przeszłość. W nowej perspektywie Unia stawia na partnerstwa, grupy kilku czy nawet kilkunastu gmin, powiatów, na tzw. obszary funkcjonalne realizujące dla mieszkańców wspólne cele. Z pieniędzy  wspólnotowych skorzystają tylko ci, którzy potrafią się porozumieć, wskazać projekty i zadania wychodzące szeroko poza jedno miasto, a nawet powiat. Unia stawia teraz na współpracę, nie na konkurencję gmin walczących między sobą o środki na kanalizację, oczyszczalnie ścieków czy asfaltowanie dróg.

Sześciu partnerów
Odpowiedzią na te wyzwania będzie właśnie projekt „Mazowiecka Dolina Bzury”. Jego koordynatorem zostało miasto, które zobowiązało się przygotowywać i składać, we współpracy z partnerami, wnioski o dofinansowanie unijne dostępne w ramach programów regionalnych (RPO) lub krajowych. Szczegółowe zasady dalszej współpracy zostaną uregulowane w umowie o partnerstwie.

– Teraz „Mazowiecka Dolina Bzury” zostanie przedstawiona radzie powiatu i miasta oraz radom gmin do akceptacji. Po jej uzyskaniu sygnatariusze porozumienia przystąpią do wspólnego opracowywania projektów, które złożą do dofinansowania w nowej perspektywie unijnej – wyjaśnia z-ca burmistrza Marek Fergiński.

Jak czytamy w liście intencyjnym, samorządowcy chcą stworzyć spójne terytorialnie i technicznie przedsięwzięcie wykorzystujące i promujące walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Sochaczewa i terenów leżących nad Bzurą. Co to konkretnie oznacza?

Ruszają pierwsze konkursy
Pod koniec roku ogłoszono Regionalny Program Operacyjny dla Mazowsza (RPO) na lata 2014-2020, a kilkanaście dni temu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął harmonogram konkursów unijnych na ten rok, zapowiadając, że pierwsze ruszą już we wrześniu. Jest o co walczyć, bo tylko do końca grudnia rozdysponowanych zostanie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł. Z nowego budżetu Unia będzie finansować 11 kategorii zadań. W katalogu tym znalazły się m.in. badania i innowacje, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, ekologia i gospodarka niskoemisyjna, mobilność pracowników. Duże środki zabezpieczono też na zabytki i szeroko rozumianą turystykę, która w naszym regionie staje się coraz silniejszą branżą gospodarki. Jej rozwój może przyspieszyć np. budowa dróg, ścieżek i szlaków rowerowych łączących najważniejsze zabytki na terenie miasta i gmin partnerskich.

– Przez ostatnie lata w gminach i mieście zbudowano lub gruntowanie wyremontowano dziesiątki dróg, ale nadal jest wiele do zrobienia. Dobra infrastruktura drogowa ma wpływ na niemal wszystkie obszary naszego życia. Napędza gospodarkę, bo ułatwia rozwój firm, rozwija region turystycznie, pracownicy są bardziej mobilni i łatwiej znajdują pracę, przez co rosną dochody gmin. Bogatsze samorządy mogą więcej inwestować w oświatę, kulturę, bezpieczeństwo – podkreśla z kolei wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Jak widać, samorządy ziemi sochaczewskiej warto pokazać jako zwarty obszar funkcjonalny, bo to znacznie ułatwi pozyskiwanie pieniędzy wspólnotowych. Kluczem do sukcesu będzie wybranie projektów integrujących społeczność całego obszaru, wpływających na równomierny rozwój regionu, a nie tylko jednej miejscowości. Drogi czy rozwój turystyki, to tylko początek.

Eksperci przyjadą do nas
Odpowiedzi na wszystkie pytania o nowej perspektywie unijnej, w tym zasadach pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców, samorządy czy organizacje pozarządowe, już wkrótce udzielą eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie. Ratusz zaprasza na bezpłatne konsultacje. Odbędą się one 11 czerwca, w kramnicach przy ul. 1 Maja 21, w sali konferencyjnej na II piętrze.  Eksperci czekają na wszystkich chętnych od godz. 10:00 do 14:00.

 

A A A
29.05.2015
godz.09:43
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt