przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239444 odwiedzin
Technika i zawodówki wracają do łask

Po okresie zachłyśnięcia się kształceniem ogólnym i odstawieniu na boczny tor nauczania zawodowego, to ostatnie wraca do łask jako poważna alternatywa dla liceów ogólnokształcących. O możliwościach edukacyjnych w technikach i szkołach zawodowych z Julią Jakubowską, dyrektorem „Osiemdziesiątki”, najstarszej sochaczewskiej szkoły uczącej zawodu, rozmawia Jolanta Sosnowska

W czym jest lepsza nauka zawodu od wykształcenia ogólnego?
Liceum ogólnokształcące jest tylko dla tych, którzy z góry zakładają dalszą edukację na studiach, są zdecydowani, co chcą w życiu robić. Decydują się na klasę o odpowiednim zakresie przedmiotów rozszerzonych. Rozszerzenie to nic innego jak większa ilość godzin z wybranych przedmiotów, pozwalających na zdanie egzaminu maturalnego na wyższym poziomie. Ci, którzy nie myślą o studiach, lub nie wiedzą, czy je podejmą, powinni zastanowić się nad zdobyciem konkretnego zawodu, np. w technikum. Jeśli później uznają, że chcą się kształcić dalej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobili.

Jakie propozycje czekają na tych, którzy wybiorą technikum?
W powiecie sochaczewskim do wyboru są cztery szkoły, które proponują różne zawody w technikach. „Osiemdziesiątka” kształci w sześciu zawodach, a uczniowie na egzaminach zawodowych często osiągają wyniki powyżej średniej w województwie. Kształcimy młodzież w kierunku mechanicznym, budowlanym, logistycznym, turystycznym, informatycznym i w zakresie architektury krajobrazu.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać się do wybranego typu szkoły?
O przyjęciu do wybranej klasy decyduje egzamin gimnazjalny oraz oceny na świadectwie. Ale nie tylko. Absolwent gimnazjum dostaje w szkole pierwszego wyboru skierowanie do lekarza, który potwierdza możliwość kształcenia w wybranym zawodzie i to jeden z warunków przyjęcia do danej klasy. Organ prowadzący szkołę, czyli starostwo, co roku ogłasza przetarg dotyczący wyboru jednego lekarza, który świadczy taką usługę. Jeśli zainteresowani wykonają to badanie w określonym czasie, nie poniosą żadnych kosztów.

Proszę w skrócie przedstawić, jakie dokumenty może zdobyć absolwent technikum?
Po pierwsze kończy edukację tylko ze świadectwem ukończenia szkoły. Po drugie, ze świadectwem ukończenia szkoły oraz świadectwem maturalnym. Po trzecie, ze świadectwem ukończenia szkoły, świadectwem maturalnym i dyplomem technika po zdaniu egzaminów na poszczególne kwalifikacje w całym cyklu kształcenia.

Trochę to skomplikowane.
Tylko na pierwszy rzut oka. Chodzi o to, że w każdym zawodzie w technikum są  co najmniej dwie kwalifikacje zawodowe, a bywa że jest ich więcej. Wszystkie kończą się egzaminem. Po zdaniu takiego egzaminu uczeń otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenie o zdanej kwalifikacji. Może się nim posługiwać podczas szukania zatrudnienia. Jeśli w cyklu nauczania uczeń zda wszystkie kwalifikacje oraz otrzyma świadectwo ukończenia szkoły, dostaje dyplom technika.

Coraz głośniej mówi się również o powrocie do kształcenia stricte zawodowego, a więc w zasadniczych szkołach zawodowych, bo przecież nie wszyscy muszą mieć maturę i ukończone studia. Władze oświatowe chyba same zrozumiały, że brakuje nam fachowców.
To prawda. Dobry fachowiec to niekoniecznie ten z kilkoma dyplomami. Liczą się raczej nabyte umiejętności i chęć wykonywania wybranego zawodu. Na szczęście w przeszłość odchodzą tendencje, aby wszyscy w Polsce mieli maturę, a jeszcze lepiej studia.

To jakie możliwości mają zdecydowani na zasadniczą szkołę zawodową?
Podstawą przyjęcia do zasadniczej szkoły zawodowej jest znalezienie miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu. Niektóre szkoły same organizują miejsce nauki zawodu dla wybranych kierunków. W „Osiemdziesiątce” funkcjonują w ten sposób dwa zawody: ślusarz i mechanik monter maszyn i urządzeń. W tych zawodach zajęcia praktyczne odbywają się w przyszkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego. W innych, tak zwanych zawodach usługowych, znalezienie miejsca praktycznej nauki zawodu należy do samego zainteresowanego i jego opiekuna. Do takiego zawodu należy np. mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, fryzjer, itp. W zasadzie nadszedł czas, aby już rezerwować miejsca praktyk. Umowę o naukę zawodu podpisuje się na 36 miesięcy, a uczeń funkcjonuje na prawach pracownika młodocianego, a więc obowiązuje go kodeks pracy.

Co to oznacza dla ucznia?
Przede wszystkim znikają wakacje, a pojawia się urlop w określonym wymiarze oraz wpis do rejestru ZUS. Uczniowie funkcjonujący na tych zasadach w większości przypadków zdają egzamin kończący w Cechu Rzemiosł Różnych. Wszyscy inni zobligowani są do zdawania egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną na takich samych zasadach jak uczniowie technikum. Oznacza to egzamin z klasyfikacji odpowiedniej dla zawodu, jednej, dwóch lub trzech. Po zdaniu którejkolwiek z nich uczeń może na rynku pracy posługiwać się odpowiednim zaświadczeniem wydawanym przez OKE.

A jak wygląda nabór do wspomnianych szkół?
W naszym powiecie od kilku lat funkcjonuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Do tego została stworzona aplikacja internetowa, którą uruchamiamy przez adres: https://sochaczew.edu.com.pl/Kandydat. Zostanie zaktualizowana z chwilą rozpoczęcia naboru. Wówczas kandydat będzie miał dostęp do wybranej szkoły oraz wybranej klasy w każdej szkole. Zainteresowani będą mieli możliwość wyboru trzech szkół oraz dowolnej ilości klas w każdej szkole. Przez tę aplikację, również sami, będą podawać swoje wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny końcowe oraz osiągnięcia. Na ich podstawie system zakwalifikuje ucznia do jednej z wybranych szkół czy klas.

W takim razie życzymy młodym ludziom mądrych wyborów.
A ja zapraszam do „Osiemdziesiątki”.

A A A
06.05.2015
godz.09:34
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt