przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245189 odwiedzin
Wykonawcy gotowi na Staszica

Każdy tydzień przynosi nowe informacje w sprawie ulicy Staszica. 8 kwietnia w starostwie podpisano umowę z głównym wykonawcą inwestycji. Jej sprawne przeprowadzenie wymaga jednak skoordynowania wszystkich zaplanowanych prac.

Realizacja poszczególnych zadań ma się bowiem odbywać równocześnie. W tym samym czasie na placu budowy będzie pracować nawet czterech różnych wykonawców. Najprościej mówiąc – nie mogą oni sobie przeszkadzać. Żeby wszystko poszło sprawnie, muszą ze sobą współpracować i wspólnie użytkować plac budowy (korzystać z jednego wykopu). Ogólną pieczę i odpowiedzialność nad prawidłowym przebiegiem inwestycji będzie sprawował kierownik budowy wykonawcy wyłoniony przez Powiatowy Zarząd Dróg. Jak informują urzędnicy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, obowiązki te będzie pełnić Wojciech Grochal, kierownik Grupy Region Ciechanów.

Na początek PGE
Pierwszy do prac, w zakresie wymiany sieci elektroenergetycznej, przystąpi zakład energetyczny PGE oddział Łódź. Obecna linia napowietrzna zostanie zastąpiona liniami kablowymi, które będą rozmieszczone pod powierzchnią ziemi, a w okolicy ul. Niemcewicza powstanie kontenerowa stacja transformatorowa. Przetarg na to zadanie już został ogłoszony, teraz czekamy na rozstrzygnięcie.
– Oferty przyjmujemy do wtorku 14 kwietnia, do godz. 9.00. Ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00. Chociaż oferenci są zobowiązani do podpisania umowy w terminie 60 dni, to pewnie wszyscy będą chcieli zrobić to jak najszybciej – mówi specjalista ds. komunikacji łódzkiego oddziału PGE, Bożena Matuszczak-Królak. Modernizacja sieci energetycznej będzie przeprowadzona w trzech etapach, począwszy od ulicy Warszawskiej. Termin wykonania prac to trzy miesiące – dodaje pani rzecznik.

Miasto przed przetargiem
Roboty zakładu energetycznego będą się odbywać w ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim, który jest już gotowy do ogłoszenia własnego przetargu na wymianę oświetlenia ulicznego przy Staszica. Powinien tego dokonać w tym tygodniu, gdy znany będzie już wykonawca prac zleconych przez zakład energetyczny.

W miejsce nieestetycznych betonowych słupów stanie 57 nowych lamp. Od ulicy Żołnierskiej do Pokoju – ustawionych zostanie 41 słupów tradycyjnych, a na odcinku od Pokoju do Warszawskiej 16 lamp ozdobnych, niemal identycznych jak te, znane nam z ulicy Warszawskiej. Samorząd miejski przeznaczył na to zadanie pół miliona złotych.

Trzecim zleceniodawcą prac ziemnych jest sochaczewski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Spółka wyłoniła już wykonawcę tego zadania, który czeka, by przystąpić do pracy.

ZWiK gotowy
– W czwartek 9 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz renowację kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica”. Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia ponad 920 tys. zł. Wykonawcą będzie firma ZWK Józef Siekierski, która zadeklarowała wykonanie robót za kwotę 789 tysięcy złotych. – poinformowała nas Magdalena Kaczorowska, kierownik jednostki realizującej projekt z ramienia ZWiK.

Roboty drogowe
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze gazety, zwycięzcą przetargu na roboty drogowe, ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, została firma Strabag Sp. z o.o. Wykona je za 4 907 017,12 złotych brutto.

Więcej na ten temat przeczytas na stronie: www.ziemia-sochaczewska.pl

A A A
14.04.2015
godz.10:50
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt