przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240899 odwiedzin
Ratusz po nowemu

25 lutego wszedł w życie zmieniony regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego. W strukturze ratusza pojawiły się nowe komórki organizacyjne, kilka innych zlikwidowano, a ich zadania przekazano już istniejącym wydziałom. 

Zmiany mają usprawnić pracę ratusza, skrócić czas podejmowania decyzji, dostosować strukturę do zmieniającej się rzeczywistości i nowych wyzwań. Jednym z nich będzie skuteczne pozyskiwanie środków z unijnego budżetu na lata 2014-2020.

W strukturze UM pojawił się Wydział Sekretarza Miasta, który zastąpił zlikwidowany Wydział Organizacyjny.

Połączono też Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w jeden Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, którym kierować ma szef USC.

- Widać tendencję do budowy ogólnopolskich baz danych. Pierwszym tak dużym projektem był CEPIK, czyli centralna ewidencja pojazdów. Trwa budowa bazy ksiąg wieczystych w sądach, a najnowszy projekt to wspólna dla wszystkich ewidencja danych osobowych obejmująca system PESEL, akty stanu cywilnego, dowody osobiste. Za te ostatnie odpowiadają nasi pracownicy samorządowi. Dobrze, by tak zbieżne zadania realizowała jedna komórka, a nie kilka – mówi wiceburmistrz Marek Fergiński.

Dotychczas rejestrowaniem dzieci, zgonów, wydawaniem odpisów aktów ślubu, przygotowaniem dowodów osobistych i meldunkami zajmowały się dwie oddzielne komórki w UM. Od 25 lutego odpowiada za to połączony Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Nowy jest także Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, który przejął znaczną część zadań dotychczasowego Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Urząd prowadzi kilka dużych, wielomilionowych projektów unijnych z zakresu e-administracji, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadań przybywa, a dodatkowo za kilka miesięcy startują pierwsze konkursy unijne. Warto zauważyć, że tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza w najbliższych latach do podziału będzie ponad 8 miliardów złotych.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: ziemia-sochaczewska.pl

A A A
06.03.2015
godz.10:58

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt