przejdź do Sochaczew.pl
207508 odwiedzin
Dobre Towarzystwo dla dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi w Sochaczewie aktywną działalność. Pomaga swoim podopiecznym poznawać lepsze życie i realizować marzenia. Jest to możliwe dzięki wsparciu wielu ludzi i instytucji, których Towarzystwo pozyskało do współpracy.

W czwartek 15 stycznia, w siedzibie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy al. 600-lecia, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Powiatowego TPD. Spotkanie otworzyła prezes Teresa Przybylska. Programem artystycznym, przygotowanym z pomocą pań Marii Urbaniak i Henryki Walczak, zebranie uświetnili podopieczni ogniska TPD w Chodakowie.

Delegaci zebrali się, aby podsumować ostatnie cztery lata działalności sochaczewskiego Towarzystwa. Sprawozdanie na ten temat wygłosiła prezes Teresa Przybylska.

- Na terenie powiatu sochaczewskiego działa siedem kół TPD, z którymi współpracuje 159 członków zwyczajnych i siedmiu wspierających. Przy czym dwa z nich, przy Szkole Podstawowej nr 4 i w siedzibie przy al. 600-lecia, zostały utworzone w minionej 4-letniej kadencji zarządu. Mamy także cztery środowiskowe ogniska wychowawcze, trzy w Sochaczewie, jedno w Młodzieszynie. Zajęcia w nich prowadzone są od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Zadaniem TPD jest pomoc najmłodszym z ubogich rodzin, którzy nierzadko spotykają się też w domach z problemami alkoholowymi rodziców. Opiekunowie starają się pomagać podopiecznym w nauce, prowadząc zajęcia wyrównawcze, odbywają się gry i zabawy, wychowawcy organizują także liczne wycieczki dla dzieci.

TPD jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu możliwe jest przekazywanie 1 procenta z podatku na jej rzecz. Na największe wsparcie finansowe może jednak liczyć od Urzędu Miasta, który w ramach konkursu dla NGO przyznaje każdego roku powiatowemu oddziałowi TPD ok. 80 tys. zł. Ponadto prowadzona jest sprzedaż znaczków w szkołach - z cegiełek udaje się uzbierać ok. 5 tys. zł  rocznie. Nieocenionym wsparciem dla Towarzystwa są także sponsorzy, wśród których szczególne podziękowania należą się Bankowi Żywności, firmie Mars Polska, a także redakcji tygodnika „Ziemia Sochaczewska”, która co roku, w  ramach akcji „Paczka do Paczki”, przygotowuje blisko 100 paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic.

Pozyskane środki przeznaczane są na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z biednych rodzin, szeroko rozumianą pomoc społeczną – zakup odzieży i obuwia, a także dożywianie dzieci, bo dla niektórych to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia – tak wygląda codzienna działalność TPD.

Delegaci w przeprowadzonych na zebraniu głosowaniach byli jednomyślni. Sam wybór nowego zarządu był formalnością, bowiem w składzie osobowym nie nastąpiły żadne zmiany. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego TPD na kolejną kadencję pozostanie Teresa Przybylska.

Była to także okazja do wręczenia odznak resortowych dla najbardziej zasłużonych Przyjaciół Dzieci. Wyróżnieni odbierali je z rąk sekretarza Mazowieckiego Zarządu TPD Henryka Romańczuka oraz prezes Teresy Przybylskiej. A nagrodzeni zostali:

Odznaką Przyjaciel Dziecka: Ewa Winkowska, Mirosława Woźnicka, Zofia i Adam Jeznach, Dariusz Kosiński, Barbara Sieczkowska, Jolanta Bednarek, Karolina i Eugeniusz Leszczyńscy, Mirosław Czubak.

Odznaką Srebrną: Grażyna Walczak, Joanna Szymańska, Małgorzata Malczewska, Mirosław Domińczak, Maria Czerwińska.

Odznaką Złotą: Jolanta Demczyszyn, Jacek Woźnica, Wiesława Rosińska.

Maciej Frankowski

A A A
23.01.2015
godz.09:54
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość