przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240923 odwiedzin
Pracownicy chcą od DPS ponad 300 tys. zł

Jak już informowaliśmy, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, którym wypłacano fikcyjne premie złożyli pozwy do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Łączna suma roszczeń wynosi obecnie ponad 300 tys. zł.

- Do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żyrardowie wpłynęło łącznie 10 spraw skierowanych przez pracowników DPS w Młodzieszynie właśnie przeciwko DPS w Młodzieszynie jako stronie pozwanej - powiedziała nam rzecznik Sądu Okręgowego w Płocku, sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

Jak ustaliliśmy, przedmiotem roszczeń są premie regulaminowe, zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem oraz odszkodowanie za naruszenia dóbr osobistych.

- Wysokość dochodzonych roszczeń jest zróżnicowana, począwszy od najniższej kwoty 2.569 zł do najwyższej - 70.482 zł. Natomiast łączna suma dochodzonych roszczeń to 333.307 zł - mówi sędzia Wiśniewska-Bartoszewska. - Jeżeli chodzi o bieg spraw to sześć oczekuje na wyznaczenie terminu, w trzech wydano zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia braków pozwów, a w jednej wydano zarządzenie o zwrocie pozwu.

Sumy, o które chodzi, są niebagatelne. Zwróciliśmy się do władz powiatu z zapytaniem, czy wiedzą, że takie pozwy zostały złożone, a przede wszystkim, w wypadku korzystnych dla pracowników rozstrzygnięć, kto pokryje ich roszczenia. Czekamy na odpowiedź. (ap)

A A A
21.10.2014
godz.13:34
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt