przejdź do Sochaczew.pl
207453 odwiedzin
Poseł Maciej Małecki pyta o sprawę Justyny N.-S.

Interwencję w sprawie zatrudnienia w Zespole Szkół w Erminowie byłej dyrektor DPS w  Młodzieszynie podjął poseł Maciej Małecki. Stanowczo domaga się od starosty Tadeusza Korysia wyjaśnienia tej sprawy. 
 

Jak nam powiedział Maciej Małecki, w przypadku ZS w Erminowie mamy do czynienia z sytuacją niebezpieczną dla standardów życia publicznego. Poseł zwraca uwagę na powiązania towarzysko-polityczne, które zauważyć można wśród rządzących powiatem.
- Aresztowana dyrektor DPS Justyna N.-S. to działaczka rządzącego od lat powiatem Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej. Zarzuty wobec niej są bardzo poważne. Mimo tego Justyna N.-S., po wyjściu z aresztu, dostaje pod opiekę niepełnosprawne dzieci.
Podczas jednej z sesji Rady Powiatu starosta i wicestarosta informowali, że zlecili w DPS kontrolę, która nie wykryła żadnych nieprawidłowości.
- Tyle tylko, że kontrolę miała prowadzić inna działaczka Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej: dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którą też zatrzymała policja. Wszystkie te jednostki nadzorował wicestarosta Janusz Ciura, jednocześnie wiceprzewodniczący Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej – wyjaśnia poseł. – Skala zarzutów, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej wobec Justyny N.-S. i innych zatrzymanych, może świadczyć o tym, że, albo nadzór nad jednostkami podległymi staroście i wicestaroście jest iluzoryczny, albo może nasuwać się przypuszczenie, że osoby blisko związane z członkami zarządu są traktowane w sposób szczególny. Liczę, że to, jak było naprawdę, ustali prokuratura.
 

Poseł Małecki ma również nadzieję, że starosta rozwieje jego obawy dotyczące informacji, że Justyna N.-S., po wyjściu z aresztu, miała zostać wpuszczona do Domu Pomocy Społecznej. W ten sposób miałaby kontakt z ludźmi, którzy odważyli się zeznawać w jej sprawie.

Tym bardziej zaniepokoiło go to, co stało się faktem 1 września. Dzieci z Zespołu Szkół w Erminowie zostały powierzone osobie, przeciwko której prokuratura prowadzi szeroko zakrojone śledztwo, dotyczące m.in. działania na szkodę oddanych jej pod opiekę osób. List do starosty Tadeusza Korysia został skierowany 12 września. Jak do tej pory władze powiatu nie ustosunkowały się do poselskich pytań. O podobne wyjaśnienia zwróciła się również redakcja „Ziemi Sochaczewskiej”. Także w tym przypadku nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

Agnieszka Poryszewska


Pan Tadeusz Koryś

Starosta Sochaczewski

Szanowny Panie Starosto,Wyrażam głębokie zaniepokojenie informacjami, że dzieci z podległego Panu Staroście Zespołu Szkół w Erminowie zostały oddane pod opiekę Justyny N.-S., byłej dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, na której ciążą poważne zarzuty prokuratorskie. Tym bardziej, że zarzuty jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej wobec Justyny N.-S., dotyczą m.in. działania na szkodę oddanych jej pod opiekę osób starszych, samotnych, schorowanych i bezbronnych. Dlatego w tej sytuacji trudno zrozumieć powierzenie tej osobie dzieci z Zespołu Szkół w Erminowie, w tym dzieci niepełnosprawnych, przed ostatecznym wyjaśnieniem zarzutów, które skutkowały blisko trzymiesięcznym aresztem.
Niepokój o standardy panujące w placówkach podległych Panu Staroście potęguje fakt, że Justyna N.-S., była dyrektor podległego także Panu Staroście Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie (podobnie jak część innych osób zatrzymanych w tej aferze), była lub nadal jest działaczką Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej, do którego należą lub są radnymi także m.in. Pan Starosta, Wicestarosta Janusz Ciura, Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata, Członkowie Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak i Bogdan Dobrzyński.
Dlatego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1996 roku o wykonywania mandatu posła i senatora zwracam się do Pana Starosty o udzielenie pilnych wyjaśnień w następujących sprawach:

1. Czy prawdą jest, że Justyna N.-S., była dyrektor podległego Panu Staroście Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, pracuje w podległym Panu Staroście Zespole Szkół w Erminowie? Jeśli tak, na jakim stanowisku jest zatrudniona? Jaki jest zakres jej obowiązków? W jakim wymiarze i w jakich godzinach jest zobowiązana do świadczenia pracy?

2. Czy Pan Starosta (lub inna osoba w imieniu Pana Starosty) przed rozpoczęciem roku szkolnego skonsultował z rodzicami dzieci z Zespołu Szkół w Erminowie to, że ich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne, zostaną oddane pod opiekę osoby, na której ciążą poważne zarzuty prokuratorskie? Jeśli tak, w jaki sposób zostały przeprowadzone konsultacje z rodzicami? Jaki był ich wynik? Jeśli konsultacje z rodzicami w tak wyjątkowej sytuacji nie zostały przeprowadzone, proszę o informację dlaczego?

3. Czy w Zespole Szkół w Erminowie w ostatnich trzech miesiącach miała miejsce redukcja etatu, bądź wymiaru czasu pracy wśród dotychczas zatrudnionych pracowników? Jeśli tak, proszę o informację, których osób i stanowisk dotyczyło ograniczenie wymiaru czasu pracy.

4. Któremu z członków Zarządu Powiatu podlega Zespół Szkół w Erminowie?

5. Jakie działania zamierza Pan Starosta podjąć w związku z przedstawioną przeze mnie sprawą?
Proszę o udzielenie pilnych i wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania, także ze względu na fakt, że skala zarzutów wskazuje na możliwość funkcjonowania w podległych Panu Staroście placówkach zorganizowanej grupy przestępczej, żerującej na osobach samotnych i najsłabszych.

Maciej Małecki

Poseł na Sejm RP
 

Zapraszamy też na ziemia-sochaczewska.pl

A A A
23.09.2014
godz.08:52
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość