przejdź do Sochaczew.pl
207578 odwiedzin
Obowiązkowo załóżcie odblaski

Z końcem sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym. W myśl nowych przepisów brak odblasków będzie wykroczeniem. 

Ustawa była przygotowywana przez ostatnie dwa lata. Przedtem prowadzono liczne akcje społeczne zachęcające do noszenia odblasków. Żadna z nich nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Tymczasem posiadanie najprostszego elementu odblaskowego, np. opaski na rękę, może zwiększyć widoczność pieszego poruszającego się poza terenem zabudowanym z 40 do nawet 150 metrów.

Ustawodawca nie sprecyzował jasno, co ma na myśli pisząc o odblasku. Wiadomo, że ma być on widoczny dla kierującego pojazdem.

- Pozostawia to duże pole interpretacji dla kontrolującego policjanta. Trudno określić czy odblask przyczepiony np. z przodu przy szyi spełnia wymogi, bo przecież nie widać go, kiedy pieszy odwrócony jest plecami. Na razie będziemy starali się przede wszystkim pouczać, jakie formy stosowanych odblasków są skuteczne – mówi Paweł Dubielecki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w KPP w Sochaczewie.

Tymczasem sami mieszkańcy miasta do ustawy podchodzą sceptycznie. Niektóre osoby, z którymi udało nam się porozmawiać, dopatrują się wręcz skoku na kasę obywateli.

- To zmuszanie do obwieszania się święcącymi elementami. Myśli pan, że im chodzi o bezpieczeństwo ludzi? Pewnie jakiś poseł ma rodzinę z firmą produkującą takie odblaski – dość żywiołowo zareagował jeden z zapytanych o ustawę mieszkańców.

- Jak będę chciał się przejść do Chodakowa wieczorem, to przecież nie będę sobie wieszał świecącej choinki i robił z siebie wariata – argumentuje inny.

O prace nad ustawą o odblaskach spytaliśmy posła Macieja Małeckiego, który był przy jej uchwalaniu.

- Wiadomo, jak trudno zobaczyć pieszego na nieoświetlonej drodze. Pół biedy, jeśli ma na sobie jasne ubranie, ale i wtedy kierowca może mieć za mało czasu na reakcję. Jednak zadaniem ustawodawcy jest tworzenie prawa jednoznacznego, a warunki tej ustawy budzą wątpliwości. Są wręcz nie do spełnienia. Chyba, że każdy z pieszych będzie zawsze nosić przy sobie odblask. Zresztą sama definicja odblasku jest nieprecyzyjna.

Zwracaliśmy uwagę, jako klub Prawa i Sprawiedliwości na to, że może okazać się, że, piesi jako uczestnicy ruchu drogowego, tak jak samochody będą musieli mieć wykupione ubezpieczenie OC. Po to, żeby uniknąć płacenia odszkodowania za wypadek. Dlatego źle się stało, że większość sejmowa odrzuciła poprawki senatu, które precyzowały ustawę. Tym bardziej, że za tymi poprawkami opowiedziała się przygniatająca większość senatorów, niezależnie od barw politycznych.

Sebastian Stępień

Więciej na ziemia-sochaczewska.pl

A A A
03.09.2014
godz.12:11
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość