przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240217 odwiedzin
Wybory za pasem

 

Przekształcenie okręgów miejskich i gminnych na jednomandatowe oraz znaczne podwyżki dla członków komisji wyborczych – to najważniejsze zmiany w tegorocznych wyborach samorządowych. 

Za trzy miesiące (16.11) wybierać będziemy radnych miast, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wójtów oraz burmistrza. Nowością będzie, że po raz pierwszy w całej Polsce wybory do rad miejskich i gminnych odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Dotychczas komitety zgłaszały całe listy, a radnymi zostawali ci kandydaci, których listy otrzymały odpowiednio dużą ilość głosów, a oni sami byli na nich najlepsi. Główną wadą takiego systemu był brak powiązania wybranych radnych z okręgiem, z którego pochodzili. Prowadziło to często do upartyjnienia rad. Teraz radny nie będzie przedstawicielem partii lub stowarzyszenia (choć mogą one wystawiać i popierać swoich kandydatów), ale rejonu, z którego został wybrany. Każdy komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata w jednym okręgu, a mandat uzyska osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. Istotne jest również to, że można kandydować jednocześnie tylko do jednej rady. Komitet wyborczy w miastach wielkości Sochaczewa musi liczyć co najmniej 5 osób, a do zarejestrowania listy wyborczej, która może zawierać tylko jedno nazwisko, potrzebne jest zebranie co najmniej 25 podpisów wyborców popierających kandydaturę.   

Jak poinformował nas sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki, Sochaczew został podzielony na dwadzieścia jeden okręgów wyborczych, bo tylu radnych będzie liczyć Rada Miasta. W każdym okręgu wybrany zostanie jeden radny, który uzyska największą liczbę głosów. Okręgi liczą przeciętnie od 1.700 do 1.800 wyborców. Informacje o siedzibie komisji wyborczej, numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych będą podawane do wiadomości przez lokalne media i ogłoszenia wywieszane w wielu punktach miasta.

W mieście prowadzony jest  stały rejestr wyborców. Jest on aktualizowany dla każdego obwodu głosowania. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w wyborach, mogą sprawdzić, czy ich dane  znajdują się na liście.  Ze względu na zmiany terytorialne w obwodach wyborczych, trzeba było dopisać nowe nazw ulic  oraz numery domów.

Identyczne zasady obowiązywać będą również w gminach powiatu sochaczewskiego. W każdej z nich wybranych zostanie po 15 radnych, i na tyle okręgów wyborczych zostaną one podzielone.  

16 listopada będziemy wybierać także burmistrza Sochaczewa i wójtów gmin powiatu sochaczewskiego.  Kandydaci  nie muszą zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandydują. Najpóźniej w dniu głosowania muszą mieć ukończone 25 lat. Podobnie jak w przypadku kandydatów do rad, nie mogą kandydować osoby pozbawione praw publicznych, wyborczych lub ubezwłasnowolnione.

W wyborach zwycięża kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z nich nie przekroczy wymaganego progu, dwa tygodnie później odbywa się kolejne głosowanie, w którym bierze udział dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.

Zofia Romanowska, sekretarz powiatu, poinformowała nas, że wybory do rad powiatów i sejmików wojewódzkich odbędą się na starych zasadach, czyli w systemie proporcjonalnym. Jest to metoda korzystna dla dużych komitetów wyborczych. Rada Powiatu liczy 21 radnych, więc powiat sochaczewski podzielony jest na trzy okręgi wyborcze. W okręgu I (czyli w gminach Młodzieszyn, Iłów, Brochów) wybieranych będzie 5 radnych, w okręgu II (gmina Sochaczew,  Teresin Nowa Sucha, Rybno) – 7 radnych, w okręgu III ( miasto Sochaczew) – 9.

Każda zgłoszona lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców. Zgłaszanie kandydatów na radnych odbędzie się na zasadzie parytetu. Oznacza to, że w przypadku zgłoszenia listy zawierającej trzech kandydatów, musi być na niej co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna.

Okręgowe Komisje Wyborcze powołane zostaną 29 września. Udział w pracach komisji wyborczych jest płatny. W tym roku Państwowa Komisja Wyborcza okazała się hojna. Przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych przysługuje dieta w wysokości 650 zł. Stawka dla zastępców to 600 zł, a dla ich członków – 550 zł. Jeżeli chodzi o obwodowe komisje, dieta przewidziana dla ich przewodniczących wynosi 380 zł, dla zastępców - 330 zł, a dla członków 300 zł.

awa

Zapraszamy też na ziemia-sochaczewska.pl

A A A
21.08.2014
godz.08:28
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt