przejdź do Sochaczew.pl
118584 odwiedzin

Sochaczewianin Roku

A A A

Od 1998 r. tygodnik „Ziemia Sochaczewska” organizuje plebiscyt„Sochaczewianin Roku”. Przebiega on w dwóch etapach. 

Pierwszy, rozpoczynający się w listopadzie i trwający do końca grudnia, polega na zgłaszaniu kandydatów do tytułu. Mogą tego dokonywać czytelnicy gazety, instytucje i organizacje społeczne, redakcja „Ziemi Sochaczewskiej”. Jeżeli kandydatura nie budziła kontrowersji, otrzymuje tzw. nominację. Sylwetka kandydata wraz ze zdjęciem jest prezentowana na łamach gazety. 

Po prezentacji wszystkich nominowanych, co trwa do końca roku, rozpoczyna się etap głosowania. W każdym numerze „Ziemi Sochaczewskiej”, od początku stycznia do końca lutego, drukowany jest specjalny kupon, na którym czytelnicy wpisują nazwisko swojego kandydata. Głosować można za pośrednictwem poczty, przyklejając kupon na karcie pocztowej, albo osobiście w redakcji, gdzie ustawiana jest specjalna urna na kupony. Oczywiście liczą się tylko te oryginalne, wycięte z gazety. Po upływie terminu przewidzianego na głosowanie, w pierwszych dniach marca zbiera się kapituła złożona z dotychczasowych zdobywców tytułu, która wraz z pracownikami redakcji dokonuje przeliczenia głosów. W tym samym dniu sporządzany i podpisywany jest protokół zawierający nazwisko zwycięzcy oraz ilość głosów uzyskaną przez poszczególnych kandydatów. Treść protokołu pozostaje jednak tajemnicą do dnia uroczystej gali, na której prezentowany jest Sochaczewianin Roku. Zazwyczaj ma to miejsce w połowie marca. 

Uroczystość nadania tytułu „Sochaczewianina Roku” odbywa się corocznie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie. Wyjątek stanowił rok 2001, kiedy przyznawany był tytuł Sochaczewianina 2000. Uroczystość odbyła się wtedy w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Chopina i połączono ją z jubileuszem 10-lecia „Ziemi Sochaczewskiej” oraz wydaniem 500. numeru. 

W uroczystości uczestniczą zazwyczaj wszyscy nominowani, zdobywcy tytułu z poprzednich lat, władze miasta, powiatu, okolicznych gmin. Zapraszani są również radni, szefowie wielu instytucji i organizacji oraz czytelnicy, którzy zdobyli nagrody, oddając swoje głosy w plebiscycie. Wszyscy nominowani otrzymują tzw. certyfikaty, specjalne dyplomy potwierdzające ich udział w plebiscycie, a zdobywca tytułu rzeźbę autorstwa artysty rzeźbiarza pochodzącego z Kurdwanowa, Krzysztofa Zielińskiego. Rzeźbę tę, przedstawiającą uskrzydloną ludzką postać, funduje zwyczajowo burmistrz miasta. 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość