przejdź do Sochaczew.pl
176435 odwiedzin
Dziewięć milionów na miejską oświatę

Znamy już firmę, która wykona kolejną dużą inwestycję w sochaczewskiej oświacie. Ratusz wyda 174.660 zł na odwodnienie Szkoły Podstawowej nr 2. Prace w „dwójce” to jednak tylko element dużo większej całości. Przez ostatnie cztery lata ratusz wydał na inwestycje oświatowe ponad dziewięć milionów złotych, a do końca tego roku będzie to ok. 11 milionów złotych!

Odwodnienie, siłownie, boisko…

Spośród trzech ofert na odwodnienie „Dwójki” najkorzystniejsza okazała się złożona przez firmę Hydro-Inatal. W ubiegłym tygodniu burmistrz Piotr Osiecki podpisał umowę na wykonanie prac, które mają ruszyć w czasie wakacji, między 23 czerwca a 25 sierpnia. Odwodnienie to jedna z kilku planowanych na ten rok inwestycji prowadzonych na terenie „dwójki”. Wkrótce stanie tam siłownia zewnętrzna, budowana w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, a w wakacje trwać będą prace związane z budową nowego boiska wielofunkcyjnego.

- Od lat szkoła boryka się z problemem zalewanych piwnic. Woda wchodzi do szatni położonej poniżej poziomu gruntu po niemal każdym większym deszczu, ale też w czasie roztopów. Układ gruntu jest tam specyficzny i stąd problemy – wyjaśnia z-ca burmistrza Stanisław Wachowski, odpowiedzialny w ratuszu za sprawy inwestycyjne.

Na terenie szkoły położonych zostanie niemal 160 metrów rur. Hydro-Instal zbuduje kanały grawitacyjne zbierające wodę spływającą po powierzchni ziemi, studnię gromadzącą jej nadmiar, kanał tłoczący i automatyczną pompownię. Wody deszczowe zostaną odprowadzone do kolektora w ulicy 15 Sierpnia.

- Szczególnie ważne jest odwodnienie przy oknach piwnicznych. Tamtędy też wchodzi woda po każdym większym deszczu. Liczę, że drenaż wreszcie rozwiąże ten problem i piwnice będą suche. Dzieci nawet nie zauważą ekip remontowanych, bo prace przeprowadzone zostaną w wakacje – dodaje S. Wachowski.

9 mln na inwestycje i remonty

Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 to tylko jeden z wielu projektów inwestycyjnych realizowanych w tym i poprzednich latach w obiektach oświaty. W tej chwili za 90 tys. zł remontowany jest dach sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. Prace mają się zakończyć do 30 czerwca. Co istotne, od 2011 roku na budowę sali sportowej, żłobka, placów zabaw, remonty centralnego ogrzewania, dachów i ocieplenia gmachów oświaty ratusz wydał ponad 9 mln złotych, a do końca tego roku kwota ta wzrośnie do około 11 milionów złotych!

Sala przy „czwórce”

20 marca 2013 roku burmistrz podpisał umowę z prezesem firmy UNIBUD w sprawie budowy sali gimnastycznej przy „czwórce”. Inwestycja warta prawie 4,2 mln oddana zostanie do użytku w listopadzie 2014 roku. Za kilka miesięcy ponad 800 uczniów tej placówki zyska obiekt o powierzchni 1575 m2, a złożą się na niego m.in. sala sportowa (964 mkw.), ponad 50-metrowy hol, pokój nauczyciela, dwie szatnie dla chłopców i dwie dla dziewcząt wyposażone w natryski (każda o pow. ok. 24 mkw.), węzeł sanitarny dla widzów i uczniów, pomieszczenia pomocnicze, magazyn sprzętu, toalety dla niepełnosprawnych.

- Nic nie wskazuje na to, by w kolejnych latach „czwórka” traciła uczniów. Przeciwnie, będzie ich przybywało choćby z powodu skierowanie do klas pierwszych dzieci sześcioletnich. Szkoła potrzebuje dużej sali na lekcje wf-u, przedstawienia i apele, z widownią na 150 miejsc i z dużym parkingiem, z którego można bezpiecznie zabrać dzieci autokarem na basen czy wycieczkę. Będzie mieć to wszystko już jesienią – mówi z-ca burmistrza Marek Fergiński nadzorujący w ratuszu sprawy oświaty, kultury i sportu.

W ubiegłym roku urząd pozyskał na tę inwestycję 650.000 zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

Żłobek jak marzenie

Równie ważna dla rodziców, ale znacznie młodszych dzieci, była druga miejska inwestycja – budowa Integracyjnego Żłobka Miejskiego. Prace wykończeniowe zakończyły się w listopadzie 2013 roku, w grudniu zakupiono meble, zabawki i wyposażenie kuchni, w styczniu 2014 do pachnącego farbą gmachu przeszły maluchy ze starej siedziby, a w lutym zakończono dodatkowy nabór. Żłobek ma 80 nowych miejsc, w pełni dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych maluchów, kosztował ok. 3 mln zł.

- Na jego budowę zdobyliśmy już trzy dotacje z programu MALUCH prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – dwukrotnie na budowę (łącznie 2 mln zł), a w ostatnich dniach dodatkowe 752 tys. zł na bieżące funkcjonowanie placówki – podkreśla M. Fergiński. 

Ocieplenia, place zabaw

Z budżetu miasta, również przy wsparciu środków zewnętrznych, miasto wykonało w ostatnich latach kilka znaczących remontów. W 2011 roku 604.000 zł pochłonęła wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół przy ul. Chodakowskiej 4. Ratusz nie zapomniał o centrum miasta, dlatego 220.000 zł wydano na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 1 polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych styropianem, wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz ociepleniu dachu. Wykonano także remont dachu na budynku Przedszkola nr 7 (44,5 tys.). Należy też przypomnieć, że w jednym roku zbudowano kilka placów zabaw: przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu Radosna Szkoła (130.000, w tym 65 000 środki własne), Szkole Podstawowej nr 4 (40 000 środki własne) i Szkole Podstawowej nr 7 (40 000 środki własne).

100 proc. dotacji na oszczędzanie energii

W październiku 2013 roku zakończyła się realizacja, złożonego z kilku komponentów, projektu pod nazwą „Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew”. Zadanie to w 100 proc. zostało sfinansowane z dotacji w wysokości 1.365.000 zł  uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i obejmowało przede wszystkim miejskie placówki edukacji. Za te pieniądze dokonano:

▪  ocieplenia ścian, wymiany okien i drzwi w  budynku Chodakowskiego Przedszkola nr 6 (569.000 zł)

▪ wymiany centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 6 (186.150 zł).  Zdemontowano starą sieć c.o. i zastąpioną ją izolowanymi, stalowymi rurami o długości ok. 1350 mb. Zamontowano też 120 nowoczesnych grzejników z zaworami termostatycznymi.

▪ kompleksowej wymiany centralnego ogrzewanie w Szkole Podstawowej nr 4 (266.700 zł.). W dwóch tzw. starych skrzydłach czwórki zamontowano izolowane rury, a sieć wyposażono w grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi. Nowe c.o. to 188 grzejników i ok. 2240 metrów bieżących rur. Nowoczesna sieć pozwoli zmniejszyć roczne zużycie energii aż o 60 proc.

▪ wymiany kilkuset tradycyjnych żarówek i świetlówek na proekologiczne w budynkach Miejskich Przedszkoli nr 1, 3 i 4  oraz w Gimnazjum nr 1 (PEC Sochaczew, 184.800 zł). Dodatkowo 1 sierpnia 2013 ruszył całodobowy system kontroli zużycia energii cieplnej w  tych placówkach. Monitoring zamontowała i uruchomiła spółka PEC.

A A A
20.05.2014
godz.10:03
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość