przejdź do Sochaczew.pl
146522 odwiedzin
O przyłączach do kanalizacji, cenie wody i nowoczesnym laboratorium

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda posesja przylegająca do ulicy, w której jest wybudowana zbiorcza kanalizacja sanitarna, ma obowiązek prawny przyłączenia się do niej. (...) Właściciel posesji, który nie zrealizuje obowiązku ustawowego, otrzyma nakaz administracyjny na wykonanie przyłącza. Jeśli i wtedy odmówi, zrealizujemy wykonawstwo zastępcze, czyli niezbędne prace wykona ZWiK, a kosztami obciąży opornego mieszkańca.

 

Ze Stanisławem Grażką, prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, rozmawia Jolanta Śmielak-Sosnowska

 

Ile gospodarstw domowych ZWiK przyłączył do nowej sieci?

Ponad 400.

A ile powinien przyłączyć?

Zgodnie z naszymi wyliczeniami 2860.

To jeszcze sporo zostało do zrobienia. Do kiedy macie czas na realizację projektu?

Żeby zachować płynność inwestycji, powinniśmy to zrobić do wiosny przyszłego roku.

Kto ma obowiązek przyłączyć się do sieci?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda posesja przylegająca do ulicy, w której jest wybudowana zbiorcza kanalizacja sanitarna, ma obowiązek prawny przyłączenia się do niej.

Jak słyszałam, żeby zachęcić mieszkańców do inwestycji, odwiedzają ich przedstawiciele ZWiK.

To prawda, nasi przedstawiciele proponują, wyjaśniają i zachęcają do budowy przyłączy. Otrzymaliśmy upoważnienie od burmistrza do takich działań i przynoszą one bardzo dobry skutek. Terminarz realizacyjny mamy zapełniony do końca listopada. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, będziemy budować przyłącza przez cały okres zimowy.

Czy macie tylu pracowników, aby na bieżąco realizować zamówienia?

W drodze przetargu wyłoniliśmy cztery firmy do budowy przyłączy, część wykonują pracownicy ZWiK, ale jest też możliwość, aby właściciele posesji zrealizowali inwestycję we własnym zakresie. To nie jest specjalnie skomplikowane zadanie.

To znaczy, że jeżeli w rodzinie jest hydraulik, to sam może wykonać przyłącze.

 Oczywiście. Wtedy właściciel posesji ponosi jedynie koszty materiałów. Później należy zgłosić inwestycję do odbioru technicznego.

Wykonanie przyłącza kosztuje średnio 2,5 tys. zł. Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej jakiejś rodziny istnieje możliwość rozłożenia należności na raty?

Owszem, w szczególnych sytuacjach, po złożeniu odpowiedniego wniosku do ZWiK, możemy rozłożyć płatność na kilka rat.

Wcześniej pisaliśmy o zniżkach dotyczących  kwestii  formalno-prawnych przy budowaniu przyłączy. ZWiK deklarował, że będą one obowiązywać do końca tego roku. A co z tymi mieszkańcami, którzy nie zdążą się podłączyć w grudniu. Czy oni mogą liczyć na niższe koszty?

Ta sprawa stanie wkrótce na posiedzeniu zarządu. Trudno w tej chwili przewidzieć, jaka będzie decyzja.

A co, jeśli ktoś odmówi wykonania przyłącza?

Niestety będą sankcje, oczywiście po wyczerpaniu wszystkich możliwości polubownego załatwienia sprawy. Właściciel posesji, który nie zrealizuje obowiązku ustawowego, otrzyma nakaz administracyjny na wykonanie przyłącza. Jeśli i wtedy odmówi, zrealizujemy wykonawstwo zastępcze, czyli niezbędne prace wykona ZWiK, a kosztami obciąży opornego mieszkańca. Chciałbym tu dodać, że wymóg wybudowania przyłącza nie jest wymysłem naszej spółki czy burmistrza. Jest to obowiązek nałożony przez ustawę  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Więcej w najnowszej "Ziemi".

A A A
06.11.2013
godz.09:37
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość