przejdź do Sochaczew.pl
165970 odwiedzin
Cyfrowa misja dla Sochaczewa

7 maja w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyła się konferencja pod hasłem „Cyfrowa Misja 2015+”. Był to kolejny element programu „Sochaczew miastem e-innowacji” w ramach którego 250 gospodarstw z naszego miasta otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu.

Można śmiało powiedzieć, że idea cyfryzacji porwała polskie samorządy. Pomijane przez lata zjawisko wykluczenia cyfrowego jest jednym z problemów, któremu próbują przeciwdziałać również władze naszego miasta. 

Dla kogo i po co

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki uzyskaniu 100-procentowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość to prawie 2,5 mln zł. Głównym celem projektu „Sochaczew miastem e-innowacji” jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych,  które go nie posiadają.   Do sochaczewian trafi też 50 zestawów komputerowych. Projekt skierowany jest do osób i rodzin z terenu miasta spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, a także rodzin zastępczych. Natomiast prawdziwą nowością jest to, że do projektu dołączyć mogą również osoby w wieku 50+ oraz uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce. To jeszcze nie wszystko. Na terenie Sochaczewa wybudowane zostaną dwie stacje bazowe i 25 nadawczych. Miasto zostanie objęte siecią w 80 proc. Ta super nowoczesna, bezprzewodowa  infrastruktura będzie dodatkowym bonusem.  Docelowo będzie mogła zostać wykorzystana do wielu celów, np. zarządzania sygnalizacją świetlną.

E-obywatele

Szczególny nacisk podczas spotkania położono na wpływ dostępu do Internetu na funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz  zagadnienie technologii LTE - kolejnego stadium rozwoju Internetu szerokopasmowego. Witając zebranych burmistrz Piotr Osiecki, nawiązał do roli sieci w funkcjonowaniu samorządu.

- Wiele mówi się o e-urzędach, gminy zachęcane są do uruchamiania usług elektronicznych. Tymczasem żaden e-urząd nie zadział bez e-obywatela - mówił. - Dlatego też, również z perspektywy ratusza,  tak ważna jest edukacja i zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu.

Prezentację obrazującą m. in. stosunek naszej społeczności do sieci przedstawił wiceburmistrz Marek Fergiński. Prywatnie jest on pasjonatem nowych technologii, czemu dał wyraz m. in. podczas tworzenie nowego portalu miejskiego sochaczew.pl.

Jak mówił, nadal około 30 proc. gospodarstw domowych nie ma dostępu do Internetu. Pomimo że dysproporcja między Polską, a pozostałymi krajami Europy zmniejsza się, nadal

gonimy Unię. Co ciekawe, główną przyczyna nieposiadania Internetu nie są związane  z tym koszty. Ten powód wskazywany jest dopiero jako trzeci. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, aż 60 proc. gospodarstw domowych nie podłączonych do sieci, jako powód tego stanu rzeczy wymienia brak potrzeby korzystania z Internetu. Na drugim miejscu uplasował się „brak umiejętności”. 

Więcej na ten temat w najnowszej "Ziemi".

Agnieszka Poryszewska

A A A
10.05.2013
godz.11:47
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość