przejdź do Sochaczew.pl
165840 odwiedzin
Psy zmieniają pana

Zostały już tylko dwa miesiące do czasu, gdy od 1 lipca schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” przestanie być prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wkrótce powinno się rozstrzygnąć, w czyje ręce trafi i jaka będzie jego najbliższa przyszłość.

Przypomnijmy, że już w marcu na sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie nowego statutu ZGM.  Wyklucza on możliwość prowadzenia schroniska dla zwierząt przez zakład budżetowy miasta, co nastąpiło w wyniku nowelizacji przez Sejm ustawy o finansach publicznych.

Miejskie schronisko funkcjonuje na terenie gminy Sochaczew w Kożuszkach Parcel już 14 lat. Teren dzierżawiony jest od prywatnego właściciela. Dodatkowy problem leży w tym, że przeciwko schronisku nasilają się protesty okolicznych mieszkańców, którzy skarżą się w gminie, iż ze względu na to sąsiedztwo zaniżana jest cena ich gruntów. Twierdzą, że nie mogą sprzedać działek położonych w ładnym terenie ze względu na psie towarzystwo.

Będzie nowy operator

W związku z tą sytuacją powstający właśnie w gminie nowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu ma nie uwzględniać schroniska. Warunkowo, jak nam powiedział wójt Mirosław Orliński, wprowadzony zostanie zapis, według którego możliwość istnienia schroniska zostaje przedłużona do sierpnia 2016 r. Mimo że jeszcze w ubiegłym roku miasto złożyło do gminy wniosek, aby „Azorek” mógł funkcjonować w Kożuszkach do roku 2020.

- Ponieważ jednak to burmistrz miasta jest zobowiązany ustawą do prowadzenia schroniska - mówi wiceburmistrz Stanisław Wachowski - chcemy ogłosić w maju przetarg na jego prowadzenie, by przekazać je innemu podmiotowi, na przykład stowarzyszeniu, które ma w statucie zapisaną opiekę nad zwierzętami. Oczywiście przy tej okazji ogłosimy kwotę, którą obecnie wydajemy na prowadzenie schroniska. Bo pieniądze na ten cel nadal będą pochodziły z Urzędu Miasta. Podobnie jak opłaty za zajmowaną powierzchnię, za budynek i wszystkie inne koszty jego funkcjonowania.

Dla zwierząt nic się nie zmieni

Nowy operator, który wygra przetarg, będzie musiał, jak twierdzi wiceburmistrz, za zaproponowaną sumę utrzymać przynajmniej taki standard schroniska, jaki ma ono obecnie. W tym oczywiście opłacić pracowników, karmę dla zwierząt, szczepienia, sterylizacje i inne usługi weterynaryjne oraz wiele innych potrzeb.

Wygląda na to, że nowy opiekun schroniska musi tak kalkulować, aby spełnić oczekiwania władz miasta, a jednocześnie wypracować jakiś zysk dla siebie. Jak zapewnia wiceburmistrz Wachowski, nie może być to ze szkodą dla poprawnego funkcjonowania schroniska, bo przecież nadal będzie ono własnością miasta.

- Liczymy na to, że poziom opieki będzie tam taki sam jak do tej pory, bo trzeba przyznać, że pracujące tam obecnie trzy osoby są bardzo schronisku oddane, a pani Zyta jest po prostu zakochana w podopiecznych - dodaje  Stanisław Wachowski.

Kto przejmie „Azorka”

Mimo to, z uwagi na reorganizację, wszyscy troje otrzymali trzymiesięczne wypowiedzenia, ale jednocześnie propozycje pracy w Urzędzie Miasta albo w ZGM. Była też możliwość, by to oni, obecni pracownicy, założyli stowarzyszenie i stanęli do przetargu na prowadzenie schroniska.

Co będzie jednak, gdy do przetargu nikt nie przystąpi? Tu wiceburmistrz jest optymistą i zapewnia, że tak się nie stanie. Ale gdyby jednak, wówczas, jak twierdzi, w urzędzie trzeba będzie wyłonić pracowników, którzy będą schronisko prowadzili.

Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy wśród obecnych stowarzyszeń lub opiekunów zwierząt są chętni na przejecie schroniska. Jadwiga Wiśniewska, prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Nero”, twierdzi, że „Azorek”, mimo dobrej opieki nad zwierzętami, nie spełnia wielu standardów i to należałoby zmienić. Wymaga to jednak sporych nakładów finansowych, które są nieopłacalne w sytuacji, gdy w 2016 r. schronisko ma z Kożuszek zniknąć. Mimo tych wątpliwości Jadwiga Wiśniewska nie mówi „nie”. Czeka na ogłoszenie warunków przetargu i wtedy zdecyduje, czy do niego przystąpić. 

Wiecej w najnowszym numerze.

Małgorzata Pałuba

A A A
06.05.2013
godz.08:20
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość