przejdź do Sochaczew.pl
176821 odwiedzin
Druga młodość naszego zamku

Trwają prace związane z zabezpieczeniem i umocnieniem wzgórza zamkowego. Projekt realizowany przez firmę Skanska wchodzi w decydującą fazę. Przy okazji zlokalizowano wiele elementów architektonicznych dawnej budowli.

Wartość prac na wzgórzu zamkowym to prawie 5,2 mln zł. Istniejące fragmenty ścian warowni zostały już doraźnie zabezpieczone na czas prowadzenia robót. Z kolei skarpę  wzmocniono metodą gwoździowania.

Zewnętrzne elementy konstrukcji są dobrze widoczne od strony muszli koncertowej. Na dalszym etapie, na zboczu zamontowane zostaną drewniane kaszyce - skrzynie stabilizujące konstrukcję. Te prace stanowić będą absolutną podstawę dla przyszłości ruin. Już od lat głośno mówiono o tym, że wzgórze, praktycznie w każdej chwili, może runąć. Na koniec firma wykona prace konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia istniejących ścian zamku. Rewitalizacja obejmie więc także zabezpieczenie murów przed dalszym niszczeniem.

Dodatkowo wzgórze pokryte zostanie nasadzeniami. Na murach pojawi się bluszcz, skarpy wzbogacone zostaną różą, natomiast ciągi komunikacyjne oraz otoczenie wzniesienia - żywopłotem. Na estetykę całego obiektu znacząco wpłynie utwardzenie dziedzińca zamkowego kamiennym brukiem. Na szczycie pracowała już koparka, która wyrównała teren. Przy okazji udało się odkryć fragmenty dawanej, zamkowej posadzki.

- Za pomocą georadarów zlokalizowaliśmy wiele elementów architektonicznych, takich jak wieża, glify okienne i drzwiowe czy przewód kominowy - mówi Łukasz Popowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy  Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”.

Stowarzyszenie prowadzi nadzór archeologiczny nad pracami. Wszelkie poczynione odkrycia są dokumentowane, także z nadzieją, że w przyszłości będą mogły być one wykorzystane podczas ewentualnej odbudowy obiektu. W najbliższych dniach na wzgórzu prowadzone będą kolejne badania  archeologiczne.

Równolegle trwa projektowanie instalacji oświetleniowej. 15 kwietnia podpisano umowę z jego wykonawcą - firmą Budwex Mieczysława Wasilewskiego. Za ponad 220 tys. zł zaprojektuje ona i wykona oświetlenie, które uatrakcyjni nie tylko sam szczyt wzgórza, ale i ścieżkę edukacyjną, która docelowo prowadzić ma na wzniesienie.

-  W ubiegłym tygodniu na miejscu inwestycji odbyła się duża narada, w której wzięły udział wszystkie zaangażowane w przedsięwzięcie strony, a wiec przedstawiciele ratusza, konserwatora zabytków, generalnego wykonawcy i inspektorzy budowlani. Było to również nasze drugie spotkanie z pracownikami Budwexu - powiedziała nam naczelnik wydziału inwestycji i modernizacji Urszula Cielniak. - Budowa oświetlenia to złożone zagadnienie. Musi być ono nie tylko  funkcjonalne, ale też estetyczne. Prace prowadzone prze Skanską powodują, że na wzgórzu cały czas odkrywane są kolejne historyczne relikty. Od tego co odsłoni ziemia zależeć będzie np. poziom,  na którym znajdzie się zamkowy dziedziniec czy rodzaj odwodnień, który będzie tam wykonany. To  wszystko musi uwzględnić w swoich działaniach także Budwex.

Przypomnijmy, że na szczyt wzniesienia prowadzić będą od strony wschodniej schody, od północnej i zachodniej  - pochylnie dla pieszych. Trasę uatrakcyjnią tablice informujące o historii zamku książąt mazowieckich, iluminacje świetlne oraz ścieżka dźwiękowa. To co dokładnie będzie można przeczytać i usłyszeć, pozostaje na razie tajemnicą.

Agnieszka Poryszewska 

A A A
02.05.2013
godz.08:32
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość