przejdź do Sochaczew.pl
176817 odwiedzin
Chopin zaprasza na dni otwarte

Niewątpliwie najwyżej notowana sochaczewska szkoła, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina, już dziś myśli i przygotowuje się do kolejnego naboru, chcąc przedstawić przyszłym uczniom jak najszerszą ofertę edukacyjną.

- Co zamierzamy młodzieży zaoferować? - mówi dyrektor Adam Radożycki – Zwłaszcza tej startującej do liceum? Otóż sześć naszych oddziałów licealnych chcemy w tym roku nieco zmodyfikować. Bo chociaż teoretycznie profilowanie obowiązuje dopiero od klasy drugiej, to jednak, jeśli uczeń wybierze „A”, trafi od klasy językowej ze zwiększoną liczbą godzin języków obcych. To droga dla osób, które wiążą swoją przyszłość ze studiami filologicznymi.

„B” z kolei, jak mówi dyrektor, to klasa historyczno - społeczna z poszerzoną historią, językiem polskim oraz wos, czyli szeroko pojęte prawo dla przyszłych studentów tego kierunku lub historii. Klasa „C” ukierunkowuje na wydziały medyczne, ale też farmację czy weterynarię, rozbudowany jest tu bowiem profil biologiczno - chemiczny. „D” to klasa ekonomiczno - menedżerska z rozszerzoną matematyką, geografią i zwiększonymi godzinami języków obcych. Predysponuje ona absolwentów do wyboru uczelni ekonomicznych. I na koniec klasy „E” - matematyczno - fizyczno - chemiczna i „F” - matematyczno - fizyczno - informatyczna, dające podstawy do zdawania na różne wydziały politechniki.

Tak więc wybór konkretnej klasy w liceum powinien być podyktowany planami edukacyjnymi każdego ucznia i wyborem przyszłego zawodu. Mimo że, jak zapewnia dyrektor szkoły, po pierwszej klasie można się jeszcze przenieść.  Jednak tylko w miarę możliwości i wolnych miejsc.

Z kolei w gimnazjum tej szkoły zrezygnowano z profilowanych klas. Do niedawna dzieliły się one na matematyczną i humanistyczną. - Zdawało to swój egzamin - mówi dyrektor Radożycki - bo na przykład absolwenci klasy matematycznej pisali znakomicie test gimnazjalny z przedmiotów ścisłych. Jednak z uwagi na znaczną przewagę chętnych do klasy matematycznej, gdzie mogliśmy przyjąć tylko 32 uczniów, traciliśmy tych, którzy się nie dostali, też dobrych uczniów. Nie chcąc bowiem iść do humanistycznej, wybierali inne gimnazja, o profilu ścisłym. Teraz będą mieli trzy lata, aby dokładnie zastanowić się nad swoją przyszłością i podjąć u progu liceum dobrą decyzję. Bo zależy nam na tym, aby przyjmować młodzież, która chce się uczyć, lubi się uczyć, ale ma też skonkretyzowane plany na przyszłość.

Jednocześnie szkoła zaprasza w piątek 22 marca o godz. 14.00 na Dni Otwarte Gimnazjum, zaś w piątek 5 kwietnia o godz. 14.00 na Dni Otwarte Liceum.

Sławomir Burzyński

 

A A A
06.03.2013
godz.08:07
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość