przejdź do Sochaczew.pl
183431 odwiedzin
Skupiamy się na inwestycjach i kontrolach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji buduje wodociąg w Chodakowie, przymierza się też do przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Polnej i budowy kanalizacji sanitarnej w Spartańskiej. Prezes ZWiK Magdalena Kaczorowska, przekonuje, że spółka prowadzi szeroko zakrojoną akcję wykrywania nielegalnych przyłączy i zachęca, by mieszkańcy korzystający z szamb włączali swoje nieruchomości do sieci sanitarnej.

Sochaczew ma rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Czy każdy mieszkaniec miasta może z niej korzystać?
Oczywiście, z małymi wyjątkami, gdzie sieci jeszcze nie ma. Są to zazwyczaj uliczki, gdzie dopiero powstaje zabudowa. Dla wszystkich pozostałych mieszkańców miasta po to była budowana nowoczesna, spełniająca najwyższe standardy krajowe i unijne oczyszczalnia ścieków, aby bez przeszkód mogli z niej korzystać

To znaczy, że wystarczy wpiąć się do właściwej sieci i gotowe? Woda popłynie do naszego kranu, a ścieki do oczyszczalni?
Nie tak szybko. Najpierw trzeba dokonać pewnych formalności. Wszystko musi być zgodne z prawem. Podłączenie do miejskiego wodociągu lub sieci kanalizacji sanitarnej obwarowane jest odpowiednimi przepisami. Przede wszystkim jednak pierwszym krokiem powinna być wizyta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w celu pobrania warunków technicznych budowy przyłącza.

Budowa przyłącza kosztuje, a potem trzeba co miesiąc płacić rachunki, a tego nikt nie lubi.
Jeżeli właściciel nieruchomości do wywozu ścieków wzywa wóz asenizacyjny, pozbywa się ich w rzeczywistej ilości, a nie tylko kilku metrów sześciennych rocznie, to ZWiK ma zdecydowanie lepszą ofertę. Współpraca z nami daje konkretne oszczędności. Oczywiście budowa przyłącza pociąga za sobą pewne koszty, ale dla wygody i dbałości o środowisko myślę że warto.

Spółka ma problem z mieszkańcami, którzy wpuszczają ścieki do kanalizacji deszczowej, wprowadzają deszczówkę do kanalizacji sanitarnej lub bez umowy zrzucają domowe ścieki do kanalizacji?
Takie przypadki niestety się zdarzają, a ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wyraźnie tego zakazuje. Niektórzy myślą jednak, że są bardzo sprytni i obejdą prawo, tymczasem pobieranie wody z sieci lub odprowadzanie ścieków do naszych instalacji bez umowy stanowi przestępstwo. Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków precyzyjnie wskazuje, że wpięcie deszczówki np. rynien do kanalizacji sanitarnej również jest przestępstwem. Wody opadowe najlepiej jest gromadzić na terenie swojej nieruchomości i wykorzystywać do podlewania roślin. Kanalizacja deszczowa, wybudowana w pasie drogowym, służy przede wszystkim odwodnieniu drogi. Podrzucanie wód odpadowych do sieci ZWiK to generowanie kosztów, bo każdy metr sześcienny, który trafia do oczyszczalni, jest poddawany pełnemu procesowi oczyszczania. Dlatego podjęliśmy skuteczną walkę z tym zjawiskiem i działamy na terenie całego miasta. Przeprowadzamy kontrole, wpuszczamy do kanałów specjalną kamerę, zadymiamy ich odcinki, zatem każdy, kto ma włączone wody opadowe do sieci ZWiK, powinien natychmiast wykonać odcięcie. Kary są dotkliwe. Kilka przypadków zostało zgłoszonych do prokuratury i wyznaczone są już pierwsze sprawy karne.

Co sprawdzają pracownicy ZWiK wysyłani w teren na kontrole?
Przede wszystkim sposób odprowadzania nieczystości, czy jest zawarta umowa ze ZWiK, czy nie ma nielegalnych podłączeń do którejkolwiek z sieci. Każda interwencja służb kończy się spisaniem protokołu, który opisuje czy właściciel nieruchomości spełnia swe obowiązki, czy nie. I tak docieramy też do tych, którzy swoje ścieki wpuszczają beztrosko do kanalizacji deszczowej, do rzek, rowów, ale również – bez umowy ze spółką - do naszej sieci.

Czy można bez żadnych formalności wykonać przyłącze do kanalizacji deszczowej?
Bez właściwej zgody jest to niemożliwe. Trzeba najpierw uzyskać pozwolenie od właściciela danej sieci na wykonanie włączenia.

Właściciele nieruchomości, którzy nielegalnie pozbywają się nieczystości płynnych, działają nie tylko na niekorzyść swoją czy spółki, ale też szkodzą sąsiadom i ogólnie rzecz biorąc środowisku.
Nie będę tu piętnować konkretnych przypadków, ale apeluję do mieszkańców Sochaczewa, żeby współpracowali z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, aby zgłaszali do siedziby spółki nie tylko zamiar budowy przyłącza, ale także fakt rozpoczętej jego budowy. Należy pamiętać również o tym, że konieczne jest dokonanie odbioru technicznego oraz podpisanie umowy na odprowadzenie ścieków. Taka sama procedura dotyczy przyłączy wodociągowych. Często zdarzają się przypadki niewłaściwego wykonania przyłączy i wówczas nie możemy dokonać ich odbioru. Prace związane z budową przyłączy powinny być realizowane przez osoby do tego uprawnione i firmy posiadające stosowne kwalifikacje.

A co, jeśli ktoś przyłapie sąsiada na nielegalnym odprowadzaniu ścieków?
Prosimy, by zgłosił to do nas, pod numer 662-296-467 lub na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego to obowiązek. Dlaczego mamy płacić za kogoś i na dodatek dawać się truć?

Kontrole to rutynowe działania spółki, ale nie skupiacie się tylko na nich. ZWiK pracuje pełną parą i ma w zanadrzu kolejne inwestycje.
W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w ulicy Wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Bzurą w dzielnicy Chodaków. Chcemy tam wymienić starą infrastrukturę oraz zlikwidować sieć wodociągową podwieszoną pod przeprawą w ulicy Mostowej. Do końca roku potrwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Spartańskiej wraz z przyłączami w pasie drogowym. Ułożymy tam, między firmą Iglotex a końcem Spartańskiej, 359 metrów rur. Dodatkowo planujemy jeszcze wykonać wymianę i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Polnej o łącznej długości 542 m. To kolejne inwestycje, których celem jest poprawa i usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej Sochaczewa, a co za tym idzie, również życia mieszkańców.

Rozmawiała Monika Gadzińska

A A A
27.09.2019
godz.08:04
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość