przejdź do Sochaczew.pl
124098 odwiedzin
Esemesuj z urzędem

Ratusz przygotował dla mieszkańców kolejne udogodnienie. SMS-owy system powiadamiania i usługa e-Podatki ułatwią zarządzanie należnościami względem Urzędu Miasta. Stanowią one wygodne rozwiązanie dla zapominalskich, ale także tych, którzy lubią w domowych finansach trzymać rękę na pulsie.

Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie jej numeru w bazie sms Urzędu Miejskiego, będzie otrzymywać bezpłatne wiadomości tekstowe przypominające o terminie płatności lub powstałej zaległości podatkowej. Druk zgody pobierzemy w Biurze Obsługi Klienta UM (ul. 1 Maja 16, parter). Można go znaleźć również na portalu sochaczew.pl w zakładce „podatki lokalne”. Po wypełnieniu należy złożyć go osobiście lub przesłać do ratusza listem poleconym bądź za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji   Publicznej). Oświadczenia przesłane mailem nie będą akceptowane.

Z kolej usługa e-Podatki skierowana jest do mieszkańców i firm, które chcą na bieżąco monitorować swoje zobowiązania względem miasta przez internet. Sprawdzać można za jej pomocą wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych. By skorzystać z usługi należy się zarejestrować na stronie internetowej umsochaczew.epodatnik.info a następnie zgłosić się do Referatu Podatkowego UM (II piętro ratusza, pokój 320), gdzie zweryfikowana   zostanie nasza tożsamość i przyznany dostęp do usługi.

Zarówno usługa podatkowa jak i powiadomienia sms mogą być przydatne dla wszystkich mieszkańców, w szczególności dla posiadaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca i korzystających z wszystkich programów zniżkowych wprowadzonych przez ratusz. Do korzystania z SKM uprawniona jest każda osoba, która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jej zamieszkania jest Sochaczew. Wydawana jest dla jednej osoby na okres roku. Sprawy z tego zakresu prowadzi Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM. Szereg dodatkowych ulg przysługuje również rodzinom 3 +, seniorom, honorowym dawcom krwi oraz weteranom.

Pamiętać należy, że opóźnienie w jakiejkolwiek płatności, np. za odbiór śmieci, powoduje, iż nie przysługują nam zniżki. A te są bardzo korzystne, np.: 100 % zniżki na bilety Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie dla dzieci w wieku powyżej 4 roku życia (nie dłużej niż do ukończenia 24 r. ż.),  15 % zniżki w opłacie jednorazowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, 50% zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla rodzin 3+ oraz seniorów w wieku 75+. Za każdym razem, gdy będzie zbliżał się termin płatności, otrzymamy stosowną wiadomość z terminem zapłaty i wysokością wymaganej kwoty, co pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu sochaczew.pl.

 

A A A
01.03.2019
godz.08:23
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość