przejdź do Sochaczew.pl
166346 odwiedzin
Radni zaplanowali pracę

Za nami czwarta w tej kadencji sesja rady miasta. 22 stycznia ustalono roczny plan pracy komisji stałych rady, zwiększono wydatki na inwestycje o niemal 300 tysięcy, uchwalono wieloletni program dożywiania osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej „Posiłek w szkole i w domu”. Sesję rozpoczęła minuta ciszy, którą uczczono pamięć zabitego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Rada jednogłośnie upoważniła burmistrza do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących własność miasta. Od razu należy wyjaśnić, że nie chodzi o wprowadzenie opłat np. za korzystanie z obiektów sportowych MOSiR, sal konferencyjnych czy hal gimnastycznych w szkołach. Od lat lokalne stowarzyszenia korzystają z nich bezpłatnie i to się nie zmieni. Uchwała w praktyce oznacza, że np. burmistrz będzie mógł ustalić opłaty za korzystanie z toalety miejskiej zamontowanej w parku Chopina przy ul. Traugutta,  albo je zmienić, bez konieczności zwoływania sesji rady miasta.

Bez uwag o 279 tys. zł zwiększono tegoroczne wydatki inwestycyjne miasta związane z odwiertem geotermalnym. Pieniądze te miały zostać wydane pod koniec 2018 roku, jednak ze względu na przesunięcie do końca stycznia terminu zakończenia prac, rozliczenie z wykonawcą robót odbędzie się w tym roku.

Jednogłośnie   przyjęto wieloletni program dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, z którego korzystają uczniowie, rodziny w najtrudniejszej sytuacji finansowej, seniorzy otrzymujący najniższe renty i emerytury. Form wsparcia jest wiele, to np. darmowe obiady w szkołach i posiłki przygotowywane przez kuchnię Dziennego Domu Pomocy Społecznej i dostarczane do jadłodajni Matki Teresy z Kalkuty znajdującej się przy kościele św. Wawrzyńca.

Ustalono plany pracy poszczególnych komisji rady w 2019 roku. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji chce m.in. zapoznać się z postępem prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego dla miasta oraz stopniem realizacji planu rozwoju urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, jaki realizuje ZWiK. Komisja oświaty planuje m.in. na finiszu wakacji wizyty w szkołach, by ocenić ich przygotowanie do nowego roku szkolnego oraz zapoznanie się z planem zajęć dla dzieci organizowanych w czasie zimowych ferii i lata w mieście. Podobnie Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Organizacji Pozarządowych i Promocji Miasta chce odwiedzić miejskie placówki kultury i sportu oraz zapoznać się z ich ofertą na ferie i wakacje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych skupi się na wspieraniu programów   prozdrowotnych prowadzonych przez ratusz oraz na ocenie, jak realizowane są programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Kolejna komisja, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zaplanowała, że zapozna się z działalnością monitoringu miejskiego oraz bezpieczeństwem miasta jeśli chodzi o jego zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Komisja rewizyjna chce sprawdzić, m.in. jak działa strefa płatnego parkowania oraz jak funkcjonuje cmentarz komunalny po włączeniu go w strukturę Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W sprawach różnych radni m.in. prosili o przeprowadzenie w szkołach specjalnych lekcji na temat hejtu w internecie oraz aby na przystanku Repsz w Chodakowie ustawić znak „na żądanie” (wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski zadeklarował, że wystąpi ze stosownym wnioskiem do ZKM). Padło też pytanie, czy miasto poniesie jakieś koszty związane z uszkodzeniem stopu przystani kajakowej nad Bzurą. Przewodniczący Kaczmarek odpowiedział, że „to ból głowy wykonawcy, nie miasta”, a samorząd nie wyłoży na naprawy nawet złotówki.

 

A A A
24.01.2019
godz.09:01
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość