przejdź do Sochaczew.pl
165839 odwiedzin
1% dla lokalnych organizacji pozarządowych

Jak co roku publikujemy wykaz stowarzyszeń z terenu powiatu sochaczewskiego uprawnionych do otrzymania 1 proc. z naszych podatków i zachęcamy do przekazania go na ich rzecz.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej działający przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował (ostatnia aktualizacja 14.12.2018 r.) wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozliczeniu za 2018 rok.

Aby przekazać 1 procent swojego podatku wybranej organizacji wystarczy jej numer wpisu do KRS. Należy go umieścić w odpowiedniej rubryce w formularzu podatkowym. Podatnicy rozliczający PIT elektronicznie będą mogli to zrobić od 15 lutego 2019 roku za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Nie robiąc nic w tej kwestii, fiskus powieli naszą decyzję z ubiegłorocznego zeznania podatkowego. Można jednak z własnej inicjatywy zrobić korektę i przekazać 1 procent innej OPP niż poprzednio.

W przypadku gdy chcemy ofiarować 1 procent konkretnemu oddziałowi regionalnemu danej organizacji, wówczas, oprócz numeru KRS, dodatkowo w polu formularza „Cel szczegółowy” należy wskazać odpowiednią placówkę, np. Oddział Powiatowy w Sochaczewie, Zarząd Rejonowy w Sochaczewie, Hufiec Sochaczew, Koło Sochaczew.

OPP uprawnione do otrzymania 1%

- Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – KRS 0000005220
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Sochaczew) - KRS 0000291419
- Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” - KRS 0000317840
- Fundacja Radia Niepokalanów - KRS 0000332816
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” - KRS 0000293143
- Polski Czerwony Krzyż (Zarząd Rejonowy w Sochaczewie) - KRS 0000225587
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (Koło Sochaczew) - KRS 0000163347
- Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego - KRS 0000487697
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” - KRS 0000103973
- Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie - KRS 0000112347
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - KRS 0000290625
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Sochaczewie - KRS 0000455710
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego (Oddział Powiatowy w Sochaczewie) - KRS 0000134684
- Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej - KRS 0000252350

A A A
23.01.2019
godz.18:43
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość