przejdź do Sochaczew.pl
176436 odwiedzin
Ubiegły rok w obiektywie kamer monitoringu

Pracownicy miejskiego monitoringu opublikowali raport z zarejestrowanych zdarzeń na terenie miasta w 2018 roku. Operatorzy kamer zgłosili w ubiegłym roku dyżurnym policji ponad 250 incydentów dotyczących wykroczeń i przestępstw.

Na terenie miasta rozlokowanych jest 16 kamer miejskiego monitoringu, obsługiwanych całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. System działa od ponad dekady i ulegał przez te lata stopniowej rozbudowie. W budżecie na 2019 rok samorząd miejski przewidział środki w wysokości 123 tysięcy złotych na modernizację systemu miejskiego monitoringu.

W 2018 roku operatorzy zarejestrowali w sumie 254 zdarzenia. Dla porównania w 2017 roku było ich 184, w 2016 r. - 330. Raport wyróżnia dziewięć kategorii incydentów. Struktura ubiegłorocznych zdarzeń przedstawia się następująco: 31,5% interwencji dotyczyło leżących nietrzeźwych, 29% wykroczeń i kolizji w ruchu drogowym, 16,5% przebywania na wzgórzu zamkowym poza godzinami zwiedzania, 10% spożywana alkoholu w miejscu publicznym, 8% - niszczenia mienia. Pozostałe zaobserwowane incydenty to: bójki i pobicia (7 zdarzeń), pożary i podejrzenie ich wystąpienia (5), inne (25). Najwięcej incydentów w minionym roku zarejestrowały dwie kamery umiejscowione w centrum miasta, w rejonie placu Kościuszki i Podzamcza. Było ich aż 105 z ogółu 254 zauważonych zdarzeń.

Wzrasta też świadomość mieszkańców i troska o wspólne bezpieczeństwo. Sochaczewianie coraz częściej reagują na sytuacje budzące jakiekolwiek podejrzenia i odbiegające od ogólnie przyjętych norm. W ubiegłym roku zgłosili 92 interwencje, dzwoniąc pod numer telefonu dyżurnego miasta. Przypomnijmy, numer 46 862-36-82 działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Najwięcej zgłoszeń od mieszkańców dotyczyło infrastruktury drogowej - uszkodzenia znaków drogowych, chodników, studzienek kanalizacyjnych, awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (46) oraz zwierząt - rannych, martwych, błąkających się i agresywnych psów (15). W przypadku każdego zgłoszenia podjęte zostały działania, polegające na powiadomieniu służb ratowniczo-porządkowych lub przekazaniu zgłoszeń do odpowiednich wydziałów i referatów urzędu miejskiego oraz jego jednostek.

Ponadto do centrum monitoringu w 2018 roku wpłynęło 31 wniosków o udostępnienie nagrań, w związku  ze sprawami prowadzonymi przez sochaczewską policję oraz dwa wnioski z Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Monitoring miejski dostarcza także informacje do lokalnego radia o aktualnej sytuacji, utrudnieniach i natężeniu ruchu na naszych drogach. Pojawią się one na antenie rozgłośni cztery razy dziennie, w porannych i popołudniowych godzinach szczytu.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
18.01.2019
godz.14:34
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość