przejdź do Sochaczew.pl
134871 odwiedzin
Ministerialna wizyta w Domu Dziecka

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach odwiedziła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister chciała się przyjrzeć, jak funkcjonuje tutejszy Dom Dziecka w ramach wdrażanych projektów rządowych, głównie tych społecznych.

Minister Rafalska wysoko oceniła prowadzoną przez powiat placówkę w Giżycach, pochwaliła za realizację zadań i skuteczność wdrażania ustawowych zmian. - Powiat sochaczewski nie tylko sobie radzi, wręcz wyróżnia się w realizacji swoich zadań. Zwraca uwagę wysoki standard świadczonych usług przez choćby Dom Pomocy Społecznej. Podczas naszych spotkań w terenie rozmawiamy też o tym, że jest obowiązek spełnienia pewnych standardów, wprowadzenia konkretnych zmian w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej - mówiła minister.

Po krótkim pobycie w Giżycach, minister rodziny, pracy i polityki społecznej udała się do Brzozowa, gdzie w budynku tamtejszej OSP rozmawiała z grupą przybyłych mieszkańców gminy, m.in. o wsparciu rządu dla rodzin z dziećmi, likwidacji ubóstwa i wsparciu dla seniorów.

A A A
02.11.2018
godz.13:23
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość