przejdź do Sochaczew.pl
183432 odwiedzin
Miejskie pieniądze na sport

Tak jak zapowiadaliśmy, ratusz ogłosił drugi konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, tym razem adresowany do klubów sportowych i UKS-ów. Pula dzielonych pieniędzy, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrośnie o niemal 10 procent, z 555 do 600 tys. złotych. Na oferty urząd czeka do 5 stycznia.

Przed świętami burmistrz ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w naszym mieście w 2018 r. Po wcześniejszych konsultacjach z Sochaczewską Radą Sportu zaproponował następujący podział pieniędzy: na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby (280 tys.), na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej (130 tys.), na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego (57 tys.), a na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pozostałych dyscyplin sportowych - judo, pływanie, sporty wodne, koszykówka, sporty walki i innych (133 tys.). Z dotacji sięgającej 80 procent całkowitych kosztów zadania, kluby mogą opłacać np. szkolenie zawodników, zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów. Mogą z niej pokrywać opłaty związkowe i rejestracyjne, koszty dojazdu na zawody, zabezpieczenia medycznego i ubezpieczenia zawodników.

Komisja konkursowa, w której zasiadają także reprezentanci środowiska sportowego, przyznając punkty każdej ofercie, weźmie pod uwagę m.in. poziom sportowy klubu, poziom rozgrywek, liczbę zawodników, liczbę drużyn zgłoszonych do rozgrywek, wysokość opłat pobieranych od zawodników, czy klub szkoli także dorosłych, organizuje imprezy sportowe o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zwróci też uwagę na dotychczasowe wykorzystanie dotacji z budżetu miasta, czyli rzetelność i terminowość rozliczeń.

Dodajmy, że rok 2018 będzie drugim, w którym najpopularniejsze   dyscypliny sportowe w naszym mieście sięgną po większe wsparcie. Takie rozwiązanie na przełomie 2016/2017 roku zaproponował specjalny sześcioosobowy zespół złożony z przedstawicieli burmistrza, komisji sportu rady miasta oraz Sochaczewskiej Rady Sportu (ta ostatnia chciała wypracować  nowe zasady podziału środków). Po kilku spotkaniach zespół zaproponował, aby największą pulę pieniędzy przeznaczyć na dyscypliny wiodące, oddać ją do dyspozycji klubów trenujące piłkarzy, rugbistów i tenisistów stołowych.

Warto też zaznaczyć, że środki pochodzące z otwartego konkursu ofert na tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sportu to nie jedyne pieniądze z budżetu miasta, o które mogą się ubiegać kluby sportowe. Kilka tygodni temu ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych, gdzie w ramach walki ze zjawiskiem alkoholizmu i narkomanii na szeroko rozumiany sport i rekreację wydzielono niemal 200 tys. zł. Dodając do tego wydatki na stypendia dla zawodników (80 tys.) oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych - z których kluby korzystają bezpłatnie - samorząd miejski w 2018 roku wspomoże stowarzyszenia sportowe kwotą ok. 1,4 mln zł.

W 2016 roku stowarzyszenia sportowe podzieliły między siebie 500 tys. zł, w 2017 pula wzrosła do 555 tys., a w 2018 wyniesie aż 600 tys. zł.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
03.01.2018
godz.15:14
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość