przejdź do Sochaczew.pl
95881 odwiedzin
Nie bądź obojętny na przemoc, REAGUJ !!!

Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę antyprzemocową, a każda osoba która jest ofiarą przemocy może liczyć na pomoc pracowników jednostki.
Człowiek jest istotą wolną, posiada swoją godność. Tymczasem sprawcy przemocy nierzadko definiują swoje zachowanie jako działanie na rzecz ofiary, dla jej dobra.Przemoc może być spowodowana utratą kontroli nad agresywnym zachowaniem sprawcy, poczuciem bezradności oraz siły i planowanym lub impulsywnym zachowaniem.
Aby możliwe było zaistnienie zjawiska przemocy: sprawca może sobie pozwolić na przemoc, sprawca czuje się bezkarny; przemoc realizuje potrzeby sprawcy i zachowanie to narusza dobro i prawa ofiary. Wyróżnia się przede wszystkim cztery formy przemocy: przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, przemoc seksualną i zaniedbanie. Powyższe formy przemocy często występują łącznie, na przykład przemoc seksualna będzie łączyła się z przemocą fizyczną i nadużyciem emocjonalnym – przemocą psychiczną. Do przemocy domowej dochodzi, gdy mąż, żona lub inny członek rodziny starają się zdominować psychicznie lub fizycznie swojego partnera, dziecko itd. używając do tego siły fizycznej, gróźb, zastraszenia, szantażu w celu zadania bólu.
Doświadczanie przemocy w rodzinie, a więc w środowisku, które powinno stanowić ostoję bezpieczeństwa i zapewnić godne warunki do życia i wzrastania, niesie za sobą szczególnie dotkliwe konsekwencje. Wiąże się to z faktem, że sprawcami przemocy są osoby bardzo dobrze znane ofiarom (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dalsza rodzina), a ofiarami są osoby, które powinny być otoczone szczególną opieką (dzieci, osoby niepełnosprawne, starsze). Powszechnie sądzi się, iż przemoc stosują nie tylko członkowie patologicznych rodzin, ale że zjawisko to dotyczy różnych rodzin. Prawdą jest, że przemoc często towarzyszy nadużywaniu substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.
Najczęściej ofiarami przemocy w domu są dzieci, kobiety oraz osoby starsze. Statystyki pokazują, jak ewoluuje zjawisko przemocy wobec kobiet. Według Amnesty International przemoc domowa wobec kobiet jest najczęściej zgłaszanym na świecie przestępstwem. Również statystyki innych międzynarodowych i narodowych organizacji wskazują na to, że przemoc fizyczna zadawana przez osobę wcześniej znaną – męża, partnera lub innego członka rodziny – jest bez względu na szerokość geograficzną najpowszechniejszą formą przemocy doznawanej przez kobiety. Co najmniej połowa, a być może nawet 70 proc. mordowanych kobiet ginie z rąk swoich aktualnych lub byłych mężów bądź partnerów.
Osoby starsze również doświadczają przemocy w rodzinie, szczególnie gdy ich stan fizyczny wymaga pomocy i opieki. Padają oni ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej i zaniedbań. Sprawcami przemocy z reguły są ich własne dzieci. Wspólne zamieszkanie z agresorami, obawa przed samotnością, a także brakiem jakiejkolwiek opieki, ale również mimo wszystko odpowiedzialność za swoje dzieci to główne przyczyny trwania w relacjach ze swoimi krzywdzicielami. Na całkowitą bezbronność starszych wpływa fakt, że z uwagi na swój stan zdrowia i często trudną sytuację finansową są uzależnieni od swoich dzieci.
Ofiary przemocy często wstydzą się przyznać, że są krzywdzone przez swoich najbliższych, a także obawiają się odwetu i jeszcze większego uzależnienia się od rodziny, jak również tego, że rozwiązanie ich problemu może okazać się jeszcze gorsze, np. zakończyć się umieszczeniem ich w domu opieki społecznej, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, konieczność opuszczenia wspólnego mieszkania. Długotrwałe osamotnienie może całkowicie wyłączyć osobę starszą z życia, jest źródłem cierpienia, przeżywania ciągłych lęków, a także w efekcie braku zaufania do siebie samego i innych ludzi, w tym najbliższych członków rodziny. Osoba starsza, podobnie jak człowiek młody, potrzebuje miłości, docenienia, podkreślenia jej godności.
 
 
Krystyna Krzywonos
 
Centrum Wsparcia Rodziny - Sochaczew Przeciw Przemocy projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" we współpracy Partnerskiej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

A A A
30.10.2017
godz.08:49
 
wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość