przejdź do Sochaczew.pl
94014 odwiedzin
Przełamać barierę wstydu

Każdy człowiek ma prawo cieszyć się życiem, żyć godnie i mieć oparcie w bliskich osobach, zwłaszcza w rodzinie. Oznacza to poczucie bezpieczeństwa, zaufania, szacunku, odpowiedzialności. Stosowana przemoc rujnuje rodzinę, prowadzi do jej głębokiej dysfunkcji i łamie prawo.

Pierwszy akt przemocy może być przypadkiem ale brak reakcji może stać się przyczyną kolejnych. Są różne rodzaje przemocy domowej. Przemoc fizyczna to bicie, duszenie, szarpanie czy policzkowanie. Przemoc psychiczna to wyśmiewanie, poniżanie, krytykowanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, izolacja. Przemoc seksualna dotyczy naruszania godności osobistej, wymuszania pożycia seksualnego czy molestowania. Przemoc ekonomiczna to niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy, kontrolowanie wydatków.

Przemoc w rodzinie jest często związana z nadużywaniem alkoholu. Osoba uzależniona traci samokontrolę i może zachowywać się w nieprzewidywalny, agresywny sposób. Bywa, że rodzina bardzo długo, latami ukrywa takie zachowania, ponieważ towarzyszy jej wstyd przed reakcją sąsiadów i otoczenia a także strach przed zemstą dręczyciela. Członkowie rodziny czują się współwinni sytuacji jakie wydarzają się w ich domu. Syndrom poczucia winy u osób doznających przemocy przechodzi przez fazy powtarzającego się cyklu, o którym mówimy, że tkwią w tzw. błędnym kole przemocy. Uwikłanie powoduje niemożliwość racjonalnych działań i trzeźwego spojrzenia na sytuację w dążeniu do jej zakończenia. Niezwykle trudna jest sytuacja dzieci. Dorastają w atmosferze napięcia, przymusu i lęku a w życiu dorosłym często sami stają się ofiarami lub sprawcami przemocy.

Jedyną drogą do ratowania swojego zdrowia i swojej rodziny jest przełamanie bariery wstydu i lęku poprzez zwrócenie się do instytucji zajmującymi się leczeniem uzależnienia i przemocy.

W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Miasta w Sochaczewie. Komisja wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę , przeprowadza dokładne rozeznanie sytuacji, informuje o konsekwencjach prawnych. Udziela wskazówek członkom rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, prowadzi dokumentację danego przypadku. MKRPA w przypadku braków efektów motywacji osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia leczenia , wnioskuje do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Ściśle współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy.

Bezpośrednią pomoc rodzinom świadczą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie zgodnie z ustaloną rejonizacją. Przy MOPS działa Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje procedurę Niebieskich Kart , założonych osobom stosującym przemoc w rodzinie. Wszyscy członkowie rodziny mogą na miejscu skorzystać z fachowej

i profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Osoby pokrzywdzone mogą również uzyskać pomoc w placówkach służby zdrowia , Policji czy Prokuraturze.

Krystyna Krzywonos, MOPS Sochaczew

Centrum Wsparcia Rodziny - Sochaczew Przeciw Przemocy to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" we współpracy Partnerskiej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

A A A
06.10.2017
godz.09:09
 
wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość