przejdź do Sochaczew.pl
95882 odwiedzin
Przemoc w rodzinie alkoholowej

            Ilość osób żyjących w Polsce w rodzinach z problemem alkoholowym, będących dziećmi, małżonkami lub najbliższymi krewnymi ludzi uzależnionych można oszacować na około 3 do 4 milionów osób. Badania żon alkoholików wskazują, że blisko 80% tych kobiet oraz ich dzieci doświadcza przemocy ze strony swego męża lub partnera.

            Alkohol może pobudzać agresję lub przemoc przez zakłócenie normalnej pracy  mózgu. Na przykład zgodnie z hipotezą dotyczącą rozhamowania alkohol osłabia  działanie mózgu, który normalnie powstrzymuje zachowania impulsywne, włączając  w to nieuzasadnioną agresję. Zaburzając przebieg procesów przetwarzania informacji, alkohol może także prowadzić do niewłaściwej oceny sygnałów społecznych, a przez to do nadmiernej reakcji na spostrzegane zagrożenie.

            Równolegle zawężenie procesów uwagi może prowadzić do niewłaściwej oceny przyszłego ryzyka działań podjętych pod wpływem chwilowego impulsu agresywnego. Osoba, która zamierza dokonać aktu przemocy, może wypić w celu dodania sobie animuszu lub w nadziei uniknięcia kary czy też potępienia. Picie w celu uniknięcia potępienia jest wzmacniane przez rozpowszechniony pogląd, że upicie się jest swego rodzaju "stanem zawieszenia", podczas którego nie podlega się tym samym regułom oceny postępowania, które stosuje się wobec ludzi trzeźwych. Badania przeprowadzone na alkoholikach dowiodły, że charakteryzują się oni podwyższonym nasileniem ogólnej agresji oraz istotnie obniżonym poziomem kontroli przejawów agresji. Badani z przejawiali tendencje do wzmożonego manifestowania zachowań agresywnych, które niejednokrotnie mogły przyjmować formy destrukcyjne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji, w efekcie osoby te stwarzały zagrożenie dla swojego otoczenia. U badanych zaobserwowano również wysokie nasilenie agresji kierowanej na siebie, szczególnie autoagresji emocjonalnej.

            Alkoholicy cechują się najbardziej zaburzonymi kontaktami interpersonalnymi, w obrazie, których wyraźnie zaznaczają się cechy projekcji wrogości na otoczenie, nieufność, podejrzliwość nawet wobec osób bliskich oraz słaba umiejętność kontroli przejawów agresji.

            Jeśli w rodzinie dochodzi do przemocy, to prawie zawsze uczestniczą w tych zdarzeniach dzieci. Nawet, jeżeli nie są bite, to i tak owe zdarzenia mają ogromny wpływ na ich życie. Dzieci przyjmują zaobserwowany w domu model reakcji małżeńskich za jedyny właściwy. Takie zachowanie jest dla nich normą. Wymuszanie swych racji za pomocą siły jest skuteczne. Dziecko, które to obserwuje, widzi, że ten, kto bije, potrafi wymusić swoje racje. Dlatego bardzo często dorosłe dzieci alkoholików postępują tak samo jak ich rodzice. Przemoc, nawet, jeśli bezpośrednio nie dotyka dzieci, może skrzywdzić je na całe życie. Wyrastają z nich DDA, które podświadomie szukają partnerów o skłonnościach despotycznych i stwarzają sobie taki sam do rodzinny.

Dzieci najczęściej bite są przez pijanych rodziców za:

 złe wyniki w nauce -78%,

 za to, że są niegrzeczne, nieposłuszne - 72%,

 za ucieczki z domu, wagary -  67%;

 62% uczniów jest bitych w celu wyładowania pijackiej agresji.

            Utrzymuje się, że 1/3 maltretowanych dzieci, w tym małych dzieci i niemowląt spowodowana jest przez alkoholizm ojców. W wielu przypadkach alkohol może być związany z problemem rodzinnym, który doprowadził do bicia dziecka.

Damian Wasilewki, MOPS Sochaczew

Centrum Wsparcia Rodziny - Sochaczew Przeciw Przemocy to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" we współpracy Partnerskiej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

A A A
06.10.2017
godz.08:59
wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość