przejdź do Sochaczew.pl
94014 odwiedzin
Dla dobra rodziny

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwa kolejny projekt pomocowy dla rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej, której występowanie jest związane z alkoholem. Bierze w nim udział kilkadziesiąt osób wytypowanych głównie przez pracowników socjalnych.

Pieniądze na ten cel pozyskało Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich”, które od lat współpracuje z naszym MOPS. Fundusze zewnętrzne pochodzą  z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Pozwoliło to na zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego ze strony szeregu specjalistów z zakresu psychologii i pedagogiki. Co ciekawe, w projekcie równolegle biorą udział ofiary, sprawcy przemocy oraz ich dzieci.

Zorganizowano grupy warsztatowe dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie - ofiar przemocy, dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi, dzieci i młodzieży z rodzin z problemem przemocy oraz specjalnej grupy dla ojców.  Poza tym odbywają się indywidualne konsultacje ze specjalistami: z psychologiem (dla ofiar i sprawców przemocy), z pracownikiem socjalnym,  konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy, prawnikiem i policjantem. Ważnym elementem projektu jest włączenie w działania wolontariuszy, którzy pracują głównie z dziećmi. Jak podkreślają pracownicy MOPS, przemoc w rodzinie wymaga szerokiego spojrzenia na zaistniały problem. Diagnoza oraz dalsza pomoc jest możliwa jedynie, gdy w porozumieniu działa wiele służb społecznych. Złożona natura problemu sprawia, że pojedyncze instytucje nie są w stanie same wypracować skutecznych strategii gwarantujących dobre rozwiązanie.

 - Ze statystyk wynika, że najczęściej identyfikowanymi ofiarami przemocy są kobiety i dzieci. Podkreślić należy jednak, że nie jest to regułą. W Sochaczewie odnotowano również przypadki mężczyzn dotkniętych przemocą ze strony partnerek. Niezależnie od tego, kto jest sprawcą,  przemoc jest jedną z podstawowych przyczyn generujących problemy wychowawcze, dlatego planowane przez nas działania obejmują zarówno osoby dorosłe jak i dzieci - mówią pracownicy MOPS.

W ośrodku wyodrębniono specjalne pomieszczenie, w którym w jednym miejscu można skorzystać z pomocy wszystkich specjalistów. Spotkania odbywają się w pomieszczeniu przystosowanym do pracy terapeutycznej, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo.

 - Ważnym elementem, zapełniającym lukę pomocową w naszym mieście, jest objęcie pomocą sprawców przemocy. Osoby te, bez ingerencji z zewnątrz, odpowiednich zajęć, ćwiczeń, treningów, nie są w stanie przerwać zachowań niszczących rodzinę - usłyszeliśmy od pracowników ośrodka.

W ramach projektu umożliwiono korzystanie ze wsparcia specjalistycznego po godzinie 16, a więc po standardowych godzinach pracy. Zaplanowano 60 godzin konsultacji, które poprowadzi łącznie sześciu specjalistów.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba potrzebująca pomocy, może liczyć na wsparcie ze strony pracowników MOPS. Bez znaczenia jest tu kryterium dochodowe, liczyć można na pełną dyskrecję. Ośrodek mieści się przy al. 600-lecie 90, tel. 46 863-14-81.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

 

 

A A A
03.10.2017
godz.16:17
 
wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość