przejdź do Sochaczew.pl
165840 odwiedzin
Radni rozmawiali o pieniądzach

22 września odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta. Wśród najważniejszych, omawianych tego dnia tematów, była analiza sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków miasta w pierwszym półroczu 2017, zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej z działek w centrum osiedla Żeromskiego. Wszystkie uchwały przeszły jednogłośnie.

Na początku radni zdecydowali o przeznaczaniu 20 tys. zł na usuwanie skutków nawałnicy, jaka przetoczyła się w połowie sierpnia przez gminę Brusy. Następnie podjęli sześć uchwał dotyczących sprzedaży działek, głównie ich dotychczasowym dzierżawcom lub użytkownikom wieczystym. I tak, ofertę inwestycyjną ratusza ma wzbogacić wystawiana na sprzedaż działka o powierzchni 10.117 m2 przy ul. Grzybowej, w dzielnicy Karwowo. W planie zagospodarowania ten teren przeznaczony jest pod usługi kultury, oświaty, łączności, zdrowia, sportu lub rekreacji. Dwoma innymi uchwałami radni uporządkują sprawy własności gruntów przy ul. Świerkowej i Długiej, gdzie dotychczasowi dzierżawcy chcą wykupić od miasta jedenaście działek o powierzchni od 10 do 88 m2. Podobnie bez uwag rada dała zgodę na sprzedaż trzech działek przy placu Kościuszki. To grunt przed i pod pawilonami handlowymi (o powierzchni od 68 do 209 m2), który chcą wykupić na własność dotychczasowi użytkownicy wieczyści.

Na wniosek Orange Polska S.A. ratusz opracuje nowy plan zagospodarowania dla półhektarowej działki leżącej w środku osiedla Żeromskiego. Chodzi o teren, na którym stoi dawny biurowiec Telekomunikacji Polskiej. Gmach jest niemal pusty, od lat niszczeje. Zmiana planu, który obecnie przewiduje tam wyłącznie świadczenie usług łączności i telekomunikacji, pozwoli właścicielowi wynająć biurowiec, wprowadzić w osiedle nieuciążliwe usługi. Jak czytamy w uchwale, ze względu na położenie terenu w ścisłym centrum miasta i sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, nowy plan będzie wykluczał niektóre rodzaje usług, „aby jednoznacznie wyeliminować możliwość powstania jakichkolwiek uciążliwości dla otoczenia”.

Radni wprowadzili wiele zmian w tegorocznym budżecie, wynikających przede wszystkim z likwidacji gimnazjów i utworzenia na ich bazie nowych szkół podstawowych. Do budżetu wprowadzono dodatkowe 192,7 tys. zł subwencji oświatowej. Pieniądze te przeznaczono już na remont sanitariatów w gimnazjach przekształcanych w podstawówki i wyposażenie sal lekcyjnych (155 tys.) oraz na doposażenie świetlic (37,7 tys.) w tych placówkach. Dodatkowe 55 tys. przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, a 45 tys. na odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. O ponad 155 tys. zmniejszono planowane wydatki na utwardzenie terenu na tyłach Szkoły Podstawowej nr 7, gdyż wyłoniona w przetargu firma wykonała roboty taniej, niż zakładano. Parking jest gotowy, od połowy sierpnia może z niego korzystać cała społeczność „siódemki”. Zaoszczędzone pieniądze przesunięto na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3.

Radni zdecydowali o emisji obligacji, które przeznaczone zostaną na inwestycje, wkład własny miasta do projektów unijnych, pozwolą ratuszowi skutecznie starać się o milionowe dotacje na największe projekty infrastrukturalne. Pierwotnie planowano, że UM wyemituje w tym roku papiery wartościowe za 5,6 mln zł. Gdy w grudniu 2016 roku uchwalano budżet miasta, wszyscy radni byli „za” tym projektem. Po analizie danych finansowych za I półrocze burmistrz zaproponował radzie, aby wyemitować obligacje za połowę planowanej kwoty, czyli za 2,8 mln zł. Jak się okazuje, ubiegłoroczna nadwyżka szacowana na 2,8 mln zł była wyższa o 1,9 mln (68 proc.) i faktycznie wyniosła 4,7 mln zł. Jak mówił burmistrz Piotr Osiecki, emisja obligacji za połowę planowanej kwoty wystarczy, by sfinansować wszystkie inwestycyjne zamierzenia.

Na koniec radni zajęli się analizą sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. Jak czytamy w tym dokumencie, dochody sięgnęły 50,1 proc. planu, wydatki 46,4 proc. Najważniejszym źródłem pieniędzy dla samorządu są opłaty lokalne oraz udział w podatkach płaconych skarbowi państwa przez każdego pracującego Polaka i każdą firmę. Osiągnięte w ten sposób dochody własne w I półroczu zbliżyły się do 56 procent planu.

Sprawozdanie zawiera wykaz i podsumowanie stanu zaawansowania tegorocznych inwestycji. Jak podkreślano, prace wszędzie toczą się zgodnie z harmonogramem i do końca grudnia ratusz zainwestuje w drogi, chodniki, kanalizację deszczową, budowę boiska przy SP3, remont dwóch budynków SCK, hali sportowej w Chodakowie czy modernizacją parku w tej dzielnicy ponad 20 mln zł.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

 

 

A A A
26.09.2017
godz.11:36
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość