przejdź do Sochaczew.pl
95172 odwiedzin
Zmiany w komisjach

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 czerwca, radni dokonali zmian w składach osobowych stałych komisji rady. Zmiany zatwierdzono jednogłośnie. W szczególny sposób uhonorowano także harcmistrza i szefa Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa Wasilewskiego.

Zmian dokonano w trzech komisjach rady. Odwołano Agatę Kalińską ze składu komisji budżetowej, a w jej miejsce powołano Bożenę Samson. Z kolei z prac w komisji oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki zrezygnowała Anna Ulicka, a powołano nową radną - Jolantę Popiołek. Ostatnia ze zmian dotyczyła komisji rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska. W miejsce radnego Przemysława Gaika, którego mandat wygasł, powołano Annę Ulicką. Zarówno radna Anna Ulicka, jak i Agata Kalińska, złożyły wcześniej pisemne rezygnacje z prac we wspomnianych komisjach.

- Znając doświadczenie zawodowe i społeczne pani Jolanty Popiołek w obszarze oświaty, składamy propozycję, aby podjęła pracę w tej komisji z pożytkiem dla całej rady, powierzając jej stanowisko wiceprzewodniczącej komisji. Jeśli chodzi o panią Bożenę Samson, została ona członkiem Zarządu Powiatu i tym samym musiała zrezygnować z pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, jednakże wyraziła chęć pracy w innej komisji i chciała zaangażować się  jeszcze bardziej w pracę w Radzie Powiatu, z czego bardzo się cieszę i za co jej dziękuję. Dlatego też otrzymała propozycję pracy w komisji budżetowej – argumentowała starosta Jolanta Gonta.

Po zmianach zatwierdzonych przez Radę Powiatu, pięcioosobowe składy sześciu komisji stałych wyglądają następująco:
Komisja statutowo-regulaminowa: Wanda Dragan – przewodnicząca, Urszula Pawlak – zastępca, Andrzej Grabarek, Bożena Samson, Tadeusz Koryś
Komisja budżetowa: Ryszard Kacprzak – przewodniczący, Tadeusz Głuchowski – zastępca, Bożena Samson, Bogumił Czubacki, Jan Łopata
Komisja oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki: Agata Kalińska – przewodnicząca, Jolanta Popiołek - zastępca, Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Urszula Pawlak
Komisja ochrony zdrowia i polityki społecznej: Monika Wideńska – przewodnicząca, Bogumił Czubacki – zastępca, Andrzej Kierzkowski, Jolanta Gonta, Janusz Ciura
Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego: Józef Chocian – przewodniczący, Wojciech Ćwikliński – zastępca, Szymon Ziółkowski, Sylwester Lewandowski, Anna Ulicka
Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska: Bożena Samson – przewodnicząca, Ryszard Kacprzak – zastępca, Szymon Ziółkowski, Bogdan Dobrzyński, Anna Ulicka.

W czasie sesji szczególne słowa uznania skierowano do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa Wasilewskiego, który w czerwcu odebrał - nadany przez Radę Miejską w Sochaczewie - tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Doceniono w ten sposób jego zasługi w harcerstwie a także inicjowanie i koordynowanie wielu akcji społecznych. W liście gratulacyjnym podpisanym przez starostę Jolantę Gontę, wicestarostę Tadeusza Głuchowskiego i szefa rady powiatu Andrzeja Kierzkowskiego czytamy, że komendant hufca swą postawą i działaniem od wielu już lat promuje ziemię sochaczewską nie tylko w kraju, ale również za granicami Polski. Jako wieloletni instruktor sochaczewskiego hufca wychował wiele pokoleń dzieci i młodzieży, wpajając im największe wartości patriotyczne.  Do listu gratulacyjnego dołączono kwiaty i prezent – bilet na październikowy koncert Ennio Moriccone w Łodzi.

 

 

A A A
04.07.2017
godz.13:02
 
wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość