przejdź do Sochaczew.pl
95173 odwiedzin
Nie byłoby Wielkiej Niedzieli, gdyby nie było Wielkiego Piątku

O nadchodzących świętach, krzyżu i radości zmartwychwstania, z dziekanem sochaczewskim i proboszczem parafii św. Józefa Robotnika, ks. Józefem Staszewskim rozmawia Jolanta Śmielak-Sosnowska.

Księże dziekanie, dlaczego Wielkanoc jest ważniejsza od Bożego Narodzenia?
Ja tak powiedzieć nie mogę. Kościół też tak nie naucza. Kościół w liturgii zawsze celebruje misterium zbawienia. Dokonało się ono przez narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez Jego misterium paschalne.  Na to misterium składają się wszystkie wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, od jego narodzenia aż  do śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Wszystkie wydarzenia z życia Chrystusa są ważne, i Boże Narodzenie, i Zmartwychwstanie.

Ale to właśnie od ludzi Kościoła słyszymy, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem. Dlaczego to, że Chrystus umarł, ma większe znaczenie od tego, że się urodził.
Kościół głosi misterium zbawienia. Głosi Chrystusa, który nas odkupił, pojednał z Ojcem, otworzył bramy wieczności.  Uczynił to przez całe swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Nie można mówić, że coś było mniej, a coś bardziej ważne w tym dziele zbawienia. Kościół dowartościowuje zmartwychwstanie Jezusa, ale nie pomniejsza niczego innego z Jego życia. Kościół  gromadził się na liturgię w pierwszy dzień po Szabacie, w pierwszy dzień tygodnia, w dzień zmartwychwstania, w niedzielę. Niedziela - dzień zmartwychwstania była pierwszym świętem Kościoła. Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania. Żeby jednak wyróżnić, podkreślić tajemnicę zmartwychwstania, ustalono, że jedną z tych niedziel będziemy przeżywać jako Uroczystość Zmartwychwstania - Wielkanoc. Datę tej uroczystości wyznaczono na niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

Czyli to nie papież, nie kościelne gremia, a natura wyznacza nam datę Wielkanocy.
Termin ustalono. Niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca. I jest to stałe. Tylko pierwsza wiosenna pełnia księżyca wypada różnie. Stąd zmienność daty święta. W Kościele zachodnim i wschodnim prowadzony jest dialog na temat stałego terminu Paschy chrześcijańskiej. Mogłaby to być np. trzecia niedziela kwietnia, tak jak to wypada w tym roku. Moim zdaniem jednak warto poddać się mistyce, która swoimi korzeniami sięga czasu Pierwszego Przymierza i pozostać przy zmienności daty świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.

A który z dni Wielkiego Tygodnia ma większe znaczenie - Wielki Piątek, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, czy Niedziela Wielkanocna, kiedy zmartwychwstał?
Ja bym tego nie oceniał na zasadzie: ważne i ważniejsze. Kościół celebruje tajemnicę zbawienia człowieka. Celebruje ją w całości, ze wszystkimi wydarzeniami, jakie rozegrały się w Wielkim Tygodniu, pamiętając oczywiście o tym, że nie byłoby Wielkiej Niedzieli, gdyby nie zdarzył się Wielki Piątek.

Dopytuję o to dlatego, że wierni nie mają bezwzględnego obowiązku uczestniczenia w piątkowej liturgii, w przeciwieństwie do niedzieli. Idąc tym tropem, można by sądzić, że Wielki Piątek jest mniej ważny od Wielkiej Niedzieli.
Nieobecność na liturgii Wielkiego Piątku nie jest grzechem, co nie znaczy, że nie powinniśmy w niej uczestniczyć. W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego jest wiele świąt, które nie są nakazane, a wielu z nas bierze w nich udział. Osobiście nie wyobrażam sobie, aby ktoś, kto związał swoje życie z Chrystusem, kto jest Jego uczniem, nie uczestniczył w liturgii Triduum Paschalnego. Przecież to najpiękniejsza liturgia w roku.

Czym jest Triduum Paschalne?
Wszystkie dni wchodzące w Triduum mają swoje odniesienie do ostatnich wydarzeń z życia Chrystusa. W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Chrystus świadomy, że zbliża się godzina, na którą przyszedł na ziemię, zaprosił uczniów do wieczernika. W czasie Ostatniej Wieczerzy umył uczniom nogi, spożył posiłek, ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Sakrament Eucharystii. Liturgię Wieczerzy Pańskiej celebrujemy w Wielki Czwartek wieczorem. W godzinach przedpołudniowych kapłani  w katedrach diecezji, wraz ze swoim biskupem, celebrują Mszę Świętą Krzyżma. W czasie tej liturgii odnawiają przyrzeczenia, które składali w dniu swoich świeceń kapłańskich. W czasie tej liturgii biskup błogosławi oleje do sprawowania sakramentów. Ta przedpołudniowa liturgia nie należy jednak do Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się ono liturgią Wieczerzy Pańskiej.

O Wielkim Piątku już mówiliśmy. To dzień Męki Pańskiej.
Na ten dzień Kościół przygotował piękną liturgię, w czasie której rozważamy mękę i śmierć Chrystusa. Słuchamy opisu Męki Pańskiej, zawartego w Ewangelii św. Jana. Adorujemy Krzyż Chrystusa, uroczyście wnoszony do świątyni z trzykrotnym śpiewem antyfony: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata - Pójdźmy z pokłonem”. Wszyscy uczestniczący w liturgii całują Krzyż. Uwielbiają Syna Bożego, który nas odkupił krwią swoją. W sobotę natomiast najpierw spotykamy się na święceniu pokarmów i modlitwie przy Grobie Pańskim, wieczorem na Liturgii Wigilii Paschalnej. Liturgia Wigilii Paschalnej to już liturgia zmartwychwstania.

Dla wielu z nas wręcz rytualne znaczenie ma przyniesienie do kościoła koszyczka w Wielką Sobotę. Większe niż wieczorne nabożeństwo wody i ognia. Czy słusznie?
Święcenie pokarmów ma swoje znaczenie, ale wieczorna celebracja to liturgia Wigilii Paschalnej. A wigilia zawsze należy do święta. O tej wigilii św. Augustyn powiedział, że jest matką wszystkich wigilii. Wydaje mi się, że zawsze znajdą się osoby, które pojawiają się w kościele raz w roku, właśnie z koszyczkiem wielkanocnym, bo tak nakazuje tradycja, ale obserwując moją wspólnotę parafialną mogę zapewnić, że sobotnie wieczorne nabożeństwo skupia potężne grono wiernych. Tak duże, że wiele osób nie mieści się w świątyni. Przy okazji zapraszam do udziału w tej liturgii a także do udziału w liturgii Triduum Paschalnego. Treścią wigilii wielkanocnej jest przejście z cierpienia i śmierci do życia i chwały Zmartwychwstania Chrystusa. Nie tylko życie Chrystusa, ale każde życie w Chrystusie jest przejściem z ciemności śmierci do światła nowego i wiecznego życia. W tym życie każdego z nas. Dlatego liturgia nocy paschalnej jest pełna symboli. Światło - słowo - woda - uczta.

Skoro nasze świętowanie rozpoczyna się sobotnią Wieczerzą Paschalną, to czym jest rezurekcja?
Tak naprawdę Liturgię Wigilii Paschalnej powinniśmy rozpoczynać późno w nocy i nad ranem w niedzielę ogłaszać światu radosne Alleluja! Praktyka duszpasterska pokazuje, że wiele starszych osób zrezygnowałoby z liturgii Wigilii Paschalnej, gdyby była ona sprawowana bardzo późno. Rezurekcja to Msza święta rozpoczynająca się rankiem w dzień zmartwychwstania, połączona z procesją wokół kościoła, ulicami miasta czy wsi. Szczególnie uroczysta, wyjątkowa, w której biorą udział: Najświętszy Sakrament,  figura Zmartwychwstałego, strażacy, chorągwie, bielanki, dzwony. Śpiewamy „Wesoły nam dzień dziś nastał”, „Ciebie Boga wysławiamy” itd. Jest ona podniosła, urokliwa, ma swoją tradycję, która ją tak ukształtowała. Myślę, że nie można niszczyć niczego, co zostało ukształtowane przez wieki.

A czy rezurekcja, czyli pierwsza niedzielna msza, jest ważniejsza od innych?
Wszystkie Msze święte mają jednakową wartość. Rezurekcja jest po prostu najbardziej uroczysta. Jedni lubią takie podniosłe liturgie, inni wolą ciche.

Mimo że rezurekcja odbywa się wcześnie rano, że długo trwa, że jest ciasno w kościele, wiele osób nie wyobraża sobie Wielkanocy bez udziału w niej.
I ja to doskonale rozumiem i potwierdzam, choć tak jak powiedziałem, inne msze mają takie samo liturgiczne znaczenie.

A co świętujemy w Poniedziałek Wielkanocny? Dlaczego czerwoną kartkę w kalendarzu mamy w Lany Poniedziałek, a nie np. w Wielki Piątek?
W Poniedziałek Wielkanocny celebrujemy tę samą tajemnicę naszej wiary. Kiedyś wszystkie większe święta Kościoła miały swoją oktawę. Trwały osiem dni. Poniedziałek Wielkanocny jest jednym z ośmiu dni w oktawie paschalnej. Kościół przedłuża radość paschalną na oktawę, przedłużając tym samym okres świętowania, podkreślając rangę Zmartwychwstania i dając ludziom więcej czasu na radosny odpoczynek. Na budowanie wspólnot rodzinnych, które w te dni się spotykają. Takie samo znaczenie ma wtorek, środa itd. Nie wiem, czy czerwona kartka w kalendarzu oznacza obowiązek udziału w liturgii. W niektórych  krajach Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Co kraj...

A więc Wielkanoc, mimo krzyża, cierpienia i śmierci jest radosnym świętem?
Najbardziej radosnym ze wszystkich. Oznacza zwycięstwo Chrystusa  nad śmiercią, dobra nad złem. Chrystus otwiera nam bramy wieczności. Dobrze wykorzystajmy ten Kairos.

I życzmy sobie  wesołych świąt!
Tak jest. Życzę wszystkim Czytelnikom gazety, Mieszkańcom Sochaczewa, Parafianom błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

A A A
13.04.2017
godz.19:33
 
wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość