przejdź do Sochaczew.pl
165840 odwiedzin
W Sochaczewie woda nie drożeje

Szósty rok z rzędu Zakład Wodociągów i Kanalizacji przedstawił do zatwierdzenia radzie miasta stawki za wodę i ścieki dla mieszkańców na tym samym poziomie. Będą one obowiązywały od 1 marca 2017 do końca lutego 2018 r. Za dostarczenie 1 metra sześciennego wody klienci indywidualni zapłacą 3,78 zł, a za odbiór takiej samej ilości ścieków 8,26 zł netto. 

Rocznie ZWiK sprzedaje gospodarstwom domowym ponad milion metrów sześciennych wody. Do mieszkań trafia niemal 78 procent tego produktu (sochaczewianin zużywa średnio rocznie 28 m3 wody), reszta do tzw. pozostałych odbiorców, czyli firm usługowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

- Najważniejszym klientem spółki jest przeciętny Kowalski, i ten zamożniejszy, i ten objęty wsparciem opieki społecznej. Samorząd musi myśleć o wszystkich. Woda to szczególny produkt, dlatego cieszę się, że jej cena zostanie na niezmienionym poziomie - mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Zgodnie z przepisami ZWiK, ustalając stawki na kolejne dwanaście miesięcy, musi wziąć pod uwagę kilka czynników - zapewnić sobie niezbędne dochody, spłacać kredyty zaciągnięte na inwestycje, motywować odbiorców do oszczędzania wody, ale też chronić klientów przed nadmiernym skokiem cen. We współpracy z burmistrzem i radnymi ZWiK stara się to pogodzić, znaleźć złoty środek.

Ceny stoją w miejscu
Ze średnią opłatą na metr sześcienny wody i ścieków na poziomie ok. 12 zł mamy do czynienia już od siedmiu lat. W 2012 roku wprowadzono stawki: 3,78 zł/m3 wody oraz 8,62 zł/m3 ścieków, jednak rok później opłatę za odbiór nieczystości obniżono do 8,26 zł. I tak od marca 2013 roku cennik obejmujący klientów indywidualnych nie zmienia się.

- W przedstawionej kalkulacji nie przewidzieliśmy osiągnięcia nadwyżki na podstawowej działalności. Rok mamy zakończyć na zero, bez zysku, ale i bez straty. Przewidzieliśmy jedynie pełne pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zakładu, w tym kosztów obsługi zadłużenia związanego z ogromnym projektem budowy 96 km kanalizacji sanitarnej, zakończonym dwa lata temu. Zbudowaliśmy sieć za 105 mln zł. Otrzymaliśmy wprawdzie 50,4 mln unijnego dofinansowania, ale resztę musieliśmy wyłożyć sami. Mimo to, od lat ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych stoją w miejscu - mówi prezes ZWiK Stanisław Grażka.

W najnowszej taryfie zachowano preferencyjną stawkę za odbiór ścieków od podmiotów leczniczych udzielających całodobowo świadczeń szpitalnych (6,20 zł/m3 netto zamiast 10,28 zł jak inni kontrahenci). To ukłon w stronę placówki, która od lat jest wspomagana przez samorząd miejski, choćby poprzez umorzenia podatków od nieruchomości. Na niższej stawce za odbiór ścieków szpital zaoszczędzi w jednym roku ok. 170 tys. zł.

Coraz niżej w rankingu
Klientów indywidualnych ZWiK powinno ucieszyć, że od kilku lat spadamy w wodno-ściekowym rankingu. W 2014 roku Sochaczew plasował się na 152 miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wysokość opłat, dwa lata temu spadł na 190 pozycję, a obecnie jest na 208 miejscu. Cena 1 m3 pobranej wody i odprowadzonych ścieków to w Sochaczewie 12,04 zł, a średnia krajowa jest tylko o 1,55 zł niższa.

- Patrząc na krajowe tabele z cennikami usług łatwo rozpoznać samorządy, które poważnie podeszły do ochrony środowiska. Zwykle tam, gdzie stawki są wyższe, w ostatnich latach przeprowadzono ogromne projekty wodociągowe i kanalizacyjne, niemal każdy mieszkaniec - jak w Sochaczewie - ma już dostęp do tych sieci. Ścieki trafiają do oczyszczalni, a nie na pole sąsiada czy do pobliskiej rzeki - podsumowuje Piotr Osiecki.

Trzeba zarobić na inwestycje
ZWiK nie może przestać inwestować i modernizować swego majątku. Jest odpowiedzialny za studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, 144 km wodociągu i 180 km kanalizacji sanitarnej. W listopadzie ub. roku rada miasta zatwierdziła zaktualizowany Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do 2020 r. Wynika z niego, że w 2017 roku ZWiK chce przeznaczyć na inwestycje kilka milionów złotych. Dwa największe projekty to kontynuacja budowy sieci sanitarnej i wodociągu w rejonie ulic Kochanowskiego, Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza (kontrakt za ponad pół miliona) oraz wymiana niemal 1,7 km rur wodociągowych w ul. Chopina.

Prace w ul. Chopina to oczywiście nie jedyny projekt związany z wodą. Spółka planuje m.in. budowę, dobudowę lub wymianę wodociągów w ulicach Próżnej, Kochanowskiego, Leśmiana, Konopnickiej, ulicy Cmentarnej, 600-lecia i Długiej, Towarowej, Łuszczewskich, Załamanej, Podgórnej oraz wymianę wodociągu biegnącego pod mostem w Chodakowie, w śladzie ulicy Brukowej. Jaką część z tych zamierzeń uda się zrealizować, trudno powiedzieć, gdyż spółka musi poczekać na rozstrzygnięcie konkursu, w którym spodziewa się ponad 400 tys. zł zwrotu wydatków ponoszonych na wspomnianą już dobudowę sieci w ulicach Kochanowskiego, Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza.

W Wieloletnim Planie Rozwoju są też wyliczone zadania dotyczące kanalizacji sanitarnej. Oprócz wspomnianej budowy prawie kilometra sieci w rejonie ulic Kochanowskiego i Kraszewskiego, spółka chce zainwestować w ułożenie sanitarki w al. 600-lecia oraz ul. Cmentarnej.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

 

A A A
31.01.2017
godz.10:10
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość