przejdź do Sochaczew.pl
176435 odwiedzin
Z mieszkańcami osobiście

Za nami osiem spotkań burmistrza z mieszkańcami wszystkich dzielnic Sochaczewa. To niemal dwadzieścia godzin rozmów w czasie których każdy mógł zabrać głos, na każdy temat i tyle razy, ile chciał. W poprzednim wydaniu podsumowaliśmy pierwsze trzy spotkania z Boryszewie, Chodakowie i dzielnicy Karwowo. W tym numerze zebraliśmy sugestie i uwagi, jakie padły podczas pozostałych pięciu debat w centrum, Trojanowie, Rozlazłowie, Malesienie i na osiedlu bloków wojskowych w rejonie ulicy Żwirki i Wigury. 

Każde ze spotkań rozpoczynano od podsumowania tego, co dzieje się w kwestii inwestycji w danej dzielnicy, gdzie położono chodnik, asfalt, zbudowano lub wyposażono w nowe zabawki plac zabaw, jaki problem zgłaszany przed rokiem udało się rozwiązać. Piotr Osiecki w skrócie informował także o zamierzeniach dotyczących całego miasta, projektów takich jak remont mostu, ulic Trojanowskiej, Chodakowskiej, modernizacja trzech parków, z których już korzystają lub wkrótce będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

- Spotkania w dzielnicach to cenne źródło wiedzy o drobnych i większych problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy. Z natury rzeczy na takie debaty nie przychodzą osoby, które chcą chwalić ratusz, ale podzielić się uwagami. Razem szukamy rozwiązania, wyjaśniamy sobie szczerze co można, a czego absolutnie nie wolno samorządowi. Wspólnie decydujemy, którą z dwóch czy trzech proponowanych inwestycji wykonać w pierwszej kolejności, bo ta jest pilniejsza i ważniejsza dla danej społeczności. W trakcie spotkań padło wiele wartościowych propozycji, dlatego te rozmowy są tak cenne. Chcę podziękować mieszkańcom za liczny udział i wszystkie sugestie spisane przez nas w czasie ośmiu debat o mieście – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Centrum
Burmistrz przypomniał na wstępie o inwestycjach w tej części miasta realizowanych w ostatnich miesiącach, w tym budowę chodnika przy ul. Warszawskiej prowadzącego do centrum handlowego Sonata Park, gdzie dodatkowo na jezdni wydzielono dwa pasy dla rowerów. Mieszkańcy zgłaszali prośby o budowę oświetlenia na niektórych ulicach, m.in. fragmencie Polnej oraz na powiatowej ulicy Towarowej (w okolicy muzeum kolei wąskotorowej), prosili o więcej koszy na śmieci na terenie miasta. Na spotkanie przybyła liczna grupa mieszkańców osiedla zlokalizowanego między ulicami Warszawską i Olimpijską, którzy tego samego dnia złożyli w urzędzie miejskim pismo z wnioskiem, by nie planować w tym rejonie strefy zamieszkania. - Na naszym osiedlu działa ok. 10 przedsiębiorstw, dla których byłoby to dużym utrudnieniem – argumentowali mieszkańcy osiedla za stadionem. Oddzielnym, szeroko omawianym tematem był stan ul. Żytniej.

Były także podziękowania w imieniu mieszkańców wspólnot mieszkaniowych przy ul. Senatorskiej za budowę chodnika. Miłe słowa za pas dla pieszych burmistrz usłyszał od mieszkańców ul. Świerkowej, podobnie za renowację oświetlenia na odcinku ul. Piłsudskiego.

Boryszew – bloki wojskowe
Na tym osiedlu mieszkańcy pytali przede wszystkim o naprawy odcinków lokalnych dróg, plany miasta związane z wymianą nawierzchni ulic utwardzonych trylinką i naprawy kolejnych chodników. W tym miejscu warto przypomnieć, że przed rokiem burmistrz obiecał zająć się chodnikiem przy ul. Łuszczewskich i słowa dotrzymał. Mieszkańców interesowały plany samorządu i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wobec ulic Licealnej i 15 Sierpnia (mają być remontowane w 2018). Zebrani zgodzili się, że na odcinku ul. Wojska Polskiego, między Mazowiecką a 15 Sierpnia, warto wprowadzić ruch jednokierunkowy, gdyż jeden pas jezdni i tak jest zajęty przez parkujące samochody, a tych nie ma gdzie przenieść, bo w tak zwartej zabudowie trudno nawet o kilka  miejsc parkingowych. Padły propozycje, by na ul. Towarowej, naprzeciw muzeum kolei wąskotorowej, wynieść o kilka centymetrów w górę przejście dla pieszych, co skłoni kierowców do wolniejszej jazdy. Prosili, by uczulić policję na pijących alkohol w okolicy sklepów i częstsze, wieczorne patrole. Reprezentant jednej ze wspólnot mieszkaniowych prosił, by podwórko Nivea zamykać o 20.00 i ogrodzić plac zabaw ze wszystkich stron. Burmistrz podsumowując spotkanie poprosił mieszkańców, by o uszkodzonym chodniku czy innych problemach w dzielnicy niezwłocznie informowali ratusz. Przypomniał, że od ponad 4 lat w UM działa całodobowy telefon 862-36-82 pod który można zgłaszać zdarzenia wymagające pilnej interwencji miejskich służb. Dyżurnego miasta można poinformować o awarii wodociągu, dziurze w jezdni, niebezpiecznie pochylonym nad chodnikiem drzewie, zerwanej linii energetycznej, aktach wandalizmu. Telefon jest czynny przez 365 dni w roku.

Trojanów
Dyskusję zdominowały drogi, choć wiele uwagi mieszkańcy poświęcili także zieleni i  bezpieczeństwu. Na wstępie burmistrz przypomniał, że rok temu rozmowy zdominowała sprawa budowy stacji paliw naprzeciw osiedla Victoria. - Udało nam się nie dopuścić do jej budowy. Byliśmy bardzo zdeterminowani, o czym świadczy to, że w innych lokalizacjach, znajdujących się poza Sochaczewem, inwestorowi udało się uruchomić stacje – mówił burmistrz. Przypomniał też zebranym, że w 2017 roku zacznie się remont ulicy Trojanowskiej, najważniejszej drogi w tej dzielnicy. W czasie dalszej dyskusji kilkoro mieszkańców zgłosiło potrzebę, by ich ulice jak najszybciej objąć programem „Drogi zamiast błota” (choć w tej dzielnicy naprawdę już niewiele zostało do zrobienia). Inni liczyli na budowę chodników, dodatkowe lampy uliczne oraz montaż progów spowalniających. Podnoszono sprawy bezpieczeństwa, kradzieży zniczy i wieńców do jakich dochodzi na cmentarzu w Trojanowie. Burmistrz zachęcał do zgłaszania takich zdarzeń policji, ale też korzystania z numeru alarmowego uruchomionego przez ratusz. Jeżeli chodzi o zieleń, to na pierwszy plan wysunęła się sprawa jej przemyślanego doboru i rozmieszczenia, by korzenie nie uszkodziły instalacji podziemnych, gałęzie nie zasłaniały okien i w czasie burz nie zagrażały przechodniom. - Rocznie sadzimy kilkadziesiąt nowych drzew. Odchodzimy od sadzenia topoli, których chyba jedyną zaletą jest to, że szybko rosną. Wbrew temu, co piszą niektórzy na forach internetowych, Sochaczew jest zielonym miastem – podsumował Piotr Osiecki.

Rozlazłów
W czasie siódmego spotkania, w Środowiskowym Domu Samopomocy, także tematem numer jeden były drogi oraz ich oświetlenie, chociaż uczestnicy na równi byli zainteresowani inwestycjami w innych dzielnicach Sochaczewa. Mieszkańcy Rozlazłowa poruszyli również kwestie bezpieczeństwa na drogach. Jednoznacznie stwierdzili, że poprawa infrastruktury drogowej zachęca kierowców do szybszej jazdy, ale stwarza zagrożenie. Najlepszym lekarstwem na takie zachowanie będą progi zwalniające. Na koniec z wyraźnym zadowoleniem przyjęli informację, że w ciągu najbliższych dwóch lat jest duża szansa, że zostaną wykonane wszystkie uliczki w tej części miasta (zostało jedynie kilka), ale pierwszeństwo ma ulica Rybna, a właściwie jej pierwszy etap do ul. Zamkowej.

Malesin
Na spotkanie przyszli głównie mieszkańcy czekający na asfaltowanie dróg przy posesjach. Burmistrz spisał ich uwagi i przypomniał, że program „Drogi zamiast błota” w szybkim tempie eliminuje kolejne ciągi komunikacyjne, które nie nadają się do użytku po wiosennych czy jesiennych roztopach. Głos zabierali również mieszkańcy, których posesje są zalewane przez wody opadowe. Jak zapewniono, problemy te będą systematycznie eliminowane przez dostosowanie układu studzienek kanalizacyjnych, a także odpowiednie usytuowanie krawężników. Podobnie jak w innych dzielnicach rozmawiano o dodatkowych patrolach policji.

- W ramach porozumienia zawartego z policją nasz samorząd płaci za dodatkowe patrole, ale w tej chwili więcej funkcjonariuszy na sochaczewskie osiedla wysłać się nie da. Komenda pomaga nam na tyle, na ile może. Bardzo byśmy chcieli zapewnić tych patroli jeszcze więcej, bo budżet mógłby sobie na to pozwolić. Niestety, kiedy zgłaszam zapotrzebowanie, komendant ze smutkiem rozkłada ręce – wyjaśniał burmistrz.

Mieszkańcy chwalili swój odmieniony, osiedlowy plac zabaw. Przypomnijmy, że przed rokiem burmistrz obiecał doposażenie placu i jego ogrodzenie, co jeszcze przed wakacjami stało się faktem. Kosztem 36 tys. zł dla dzieci zainstalowano nowe urządzenia zabawowe, dla młodzieży przygotowano boisko do koszykówki z nową płytą, dorośli korzystać mogą natomiast z siłowni zewnętrznej.

Opracował zespół redakcyjny

A A A
05.12.2016
godz.18:40
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość