przejdź do Sochaczew.pl
165840 odwiedzin
Przyspieszenie w finansach

Radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta obejmującej okres od 2016 do 2026 roku. Część kwot zaktualizowano, dopisano nowe projekty, inne przyspieszono w czasie, jak choćby boisko przy „trójce”, którego budowa rozpocznie się w 2017, a nie jak pierwotnie planowano rok później.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wylicza największe i najważniejsze zadania inwestycyjne, których samorząd nie prowadzi w jednym roku, lecz, ze względu na ich skalę, w cyklu minimum 2-3 lat. W prognozie znajdziemy m.in. budowę boisk przyszkolnych, termomodernizację domów kultury i hali sportowej w Chodakowie, remonty parków czy terenów rekreacyjnych nad Bzurą.

- W części poświęconej finansowaniu prognoza opiera się przede wszystkim na dotacjach unijnych, rządowych czy dzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Korzystamy z każdej okazji, by, tak jak w przypadku kanalizacji w ul. Kolejowej czy wzmocnienia skarpy za cmentarzem, koszty zadania pokryć dotacją sięgającą nawet 80-100 procent. Na aktualny WPF składa się aż trzynaście projektów o wartości ponad 30 mln zł. Na największe z nich opracowaliśmy i złożyliśmy już wnioski. Czekamy tylko na decyzje instytucji wdrażających - mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Zmiany w WPF zatwierdzone w czasie sesji, 14 listopada:
- Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 ma być budowane w latach 2017 (400 tys.) i 2018 (800 tys.), a nie jak wcześniej planowano dopiero w 2018 roku.
- Z 3,1 do 4 mln zł podniesiono planowane przez miasto wydatki na tereny rekreacyjne nad Bzurą oraz budowę amfiteatru i widowni w miejscu obecnej muszli koncertowej. Na rewitalizację tego obszaru ratusz ma nadzieję pozyskać ponad 3,5 mln zł dofinansowania. Wniosek o dotację złożono w czerwcu br., w październiku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych poinformowała, że został pozytywnie zweryfikowany od strony formalnej i skierowany do oceny merytorycznej. Jak czytamy w WPF, jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, prace mają być przeprowadzone w latach 2017-2018.
- Do planów finansowych wpisano jeszcze jedno nowe zadanie pod nazwą „Zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej”, jest bowiem szansa na dotację z programów nastawionych na ekologię i czystą energię. Planowane wydatki to 300 tys. w 2017 i 500 tys. w 2018 roku.
- W 2017 roku ma zostać zakończona modernizacja pomieszczeń UM (500 tys.). Przez lata, krok po kroku, przebudowywano przedwojenny gmach przy 1 Maja, dostosowywano do potrzeb niepełnosprawnych. W tym roku zmodernizowano parter – powstała piękna sala ślubów, biura USC, nowe Biuro Obsługi Klienta, na dół zeszły kasy, można tam też załatwić sprawy meldunkowe, wyrobić dowód osobisty. Obecnie jedyną kondygnacją wymagającą remontu jest II piętro, a od wyglądu innych pomieszczeń ratusza odstaje też klatka schodowa.
- 0 222.760 zł zweryfikowano kwotę dotacji przyznanej miastu przez wojewodę mazowieckiego na remont mostu na Bzurze, budowę prawoskrętu w ul. Gawłowską i ścieżki rowerowej.
- Jeszcze w tym roku ratusz chce zacząć projektowanie kompleksowego remontu ulic Licealnej i części 15 Sierpnia, dlatego w WPF wydzielono 10 tys. zł na przygotowanie wstępnej koncepcji. W pierwszej połowie 2017 roku ma powstać pełna dokumentacja techniczna, by jesienią burmistrz mógł złożyć wniosek o dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019.
- Do WPF wpisano zadanie pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój terenów zielonych”, na które składa się pięć elementów – remont parku Chopina przy ul. Traugutta, parku im. W. Ignacego Garbolewskiego przy szkole muzycznej, parku w Chodakowie, terenów rekreacyjnych nad Utratą w tej dzielnicy oraz wykonanie zielonej kurtyny przy ul. Olimpijskiej. Tym samym dotychczas oddzielne zadanie, czyli „Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie”, stało się częścią jednego, dużego projektu o wartości ponad 8 mln zł. Miasto chce na to zadanie pozyskać kilka milionów dofinansowania unijnego.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
21.11.2016
godz.08:13
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość