przejdź do Sochaczew.pl
165840 odwiedzin
Jak płacimy za wodę i ciepło

Burmistrz Piotr Osiecki wraz ze swym zastępcą Dariuszem Dobrowolskim, w obecności zarządu spółdzielni i prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spotkał się w kramnicach miejskich z przedstawicielami rad osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej. 

W sali konferencyjnej zebrało się kilkadziesiąt osób, przedstawicieli rad osiedli z terenu miasta, które chciały porozmawiać z burmistrzem o sprawach dotyczących nie tylko budynków spółdzielczych czy wspólnotowych, ale również na tematy inwestycyjne w mieście. Mieszkańcy zadawali wiele pytań, które w większości adresowane były do zarządu spółdzielni, jednak dwa tematy związane z opłatami za wodę i energię cieplną w budynkach zarządzanych przez SM L-W zostały potraktowane w sposób szczególny. Mieszkańcy chcieli się dowiedzieć, jak rozliczane są opłaty za wodę, ciepło i co wpływa na ich wysokość.

PEC pobiera opłaty od spółdzielni i wspólnot
Na pytania związane z ciepłem odpowiadał prezes PEC, Jarosław Dorociak. Jak mówił, PEC obniżył w ostatnim czasie swoje stawki o 7,5 procenta. Niższe taryfy zostały zaakceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Przypomniał, że spółka pobiera opłaty za ciepło tylko od spółdzielni i poszczególnych wspólnot, a nie tak jak uważano - bezpośrednio od mieszkańców. Nie ma też bezpośredniego wpływu na to, jakiej wysokości rachunki są przedstawiane mieszkańcom.

- Dostarczamy ciepło do poszczególnych budynków w takiej ilości, jaka została wcześniej zamówiona przez spółdzielnie i wspólnoty. Energia cieplna dostarczana jest do głównego węzła umieszczonego w każdym budynku. Na podstawie odczytu z tego węzła wystawiamy fakturę. Na tym etapie rola Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej się kończy. Rozliczenie ciepła pomiędzy mieszkania to już zadanie dla zarządców bloków - wyjaśniał prezes PEC

Przedsiębiorstwo nie ingeruje w zagospodarowanie energii cieplnej w poszczególnych budynkach. To, jak wykorzysta dostarczone ciepło, zależy od zarządcy - czy będzie to podgrzanie wody czy centralne ogrzewanie. Również od zarządcy zależy, jak rozliczy opłatę za ciepło, i jak dana kwota zostanie podzielona pomiędzy poszczególnych lokatorów.

- W połowie lutego, czyli już ponad 3 miesiące temu, obniżyliśmy swoje ceny o 7,5 procenta. Wpływ na to miały spadające ceny paliw, które są największą częścią kosztów wyprodukowania 1 GJ - wyjaśniał prezes PEC.

Z wodą jest podobnie
Mieszkańcy dyskutowali też o sposobie rozliczana opłat za wodę w ich budynkach. Jedna z obecnych na spotkaniu lokatorek przedstawiła burmistrzowi swoje rachunki za wodę wystawiane przez spółdzielnię, na których cena za jeden metr sześcienny wynosiła 13 zł. Burmistrz Piotr Osiecki przypomniał wszystkim, że stawka za jeden metr sześcienny wody dostarczanej przez ZWiK nie została podwyższona od 2012 roku i wynosi obecnie 4,08 zł brutto. To nie burmistrz ustala wysokości stawek w budynkach spółdzielczych i wspólnotowych, tylko zarząd spółdzielni i wspólnoty.

- ZWiK pobiera opłaty za faktycznie dostarczoną do danego budynku wodę, według stawki, która nie zmieniła się od 5 lat. Spółka miejska nie ingeruje w rachunki wystawiane mieszkańcom poszczególnych budynków. Jedyne faktury ZWiK wystawia spółdzielniom i wspólnotom na podstawie odczytów z głównych wodomierzy umieszczonych w budynkach - wyjaśniał Piotr Osiecki.

Rozliczenie faktury otrzymanej z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należy do spółdzielni i wspólnot, tak jak ma to miejsce w przypadku ciepła, tak i w tym przypadku zarządcy budynku ustalają wysokość opłat pobieranych od poszczególnych mieszkańców.

Miejskie inwestycje
Przedstawiciele rad osiedli pytali również o inwestycje realizowane w Sochaczewie. Dużym uznaniem cieszył się program „Drogi zamiast błota”. Pytano o wybrane ulice, o to, kiedy i one zostaną objęte programem. Nie zapomniano o ulicy Staszica oraz kolejnych planowanych inwestycjach drogowych powstających w partnerstwie z powiatem czy MZDW. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć  nie tylko o zbliżającym się remoncie ulicy Płockiej wraz z mostem, który zostanie przeprowadzony wspólnie z powiatem sochaczewskim, ale również o modernizacji ulic Chodakowskiej, Piłsudskiego czy Chopina, które przeprowadzi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

- Miasto stawia na partnerstwa w dużych projektach. To właśnie dzięki nim możemy przystępować do realizacji dużych zadań, bo uzyskujemy wyższą punktację przy ocenie wniosków o środki zewnętrzne. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy samorządami, czego najlepszym przykładem jest ulica Staszica i remont mostu - tłumaczył Piotr Osiecki.

Na zakończenie przedstawiciele rad osiedlowych podziękowali burmistrzowi za spotkanie i wyjaśnienia dotyczące sposobu rozliczania opłat. Ustalono, że wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu naliczania stawek za wodę i energię cieplną, rozliczania strat w spółdzielczej czy wspólnotowej sieci, mieszkańcy będą wyjaśniać ze swymi zarządcami, gdyż miasto nie jest tu stroną.

Piotr Kierzkowski
piotr.kierzkowski@sochaczew.pl

A A A
27.05.2016
godz.08:30
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość