przejdź do Sochaczew.pl
166344 odwiedzin
12 mln z programu 500+ dla sochaczewskich dzieci

Z początkiem kwietnia rusza rządowy Program Rodzina 500 Plus. Długo oczekiwane przedsięwzięcie w założeniu ma poprawić sytuację polskich rodzin. Na jego realizację miasto otrzymało dotację w wysokości blisko 12 mln zł.

Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznanie  comiesięcznych świadczeń. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb oraz wychowaniem dziecka. 500+ ma stać się też antidotum na spadającą dzietność. Aktualnie jej współczynnik wynosi 1,3 urodzeń na kobietę (dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42).

Zgodnie z projektem ustawy, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu. Istnieje również możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko. Jest to możliwe w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł (lub 1 200 zł, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną).  Warto podkreślić, że powyższe zasady nie są ustalone na zawsze. Wysokość dochodów będzie weryfikowana przez Radę Ministrów co dwa lata i, w przypadku uzasadnionych przesłanek, kwoty zostaną zmienione.

- Start programu zaplanowano na 1 kwietnia. Od  tego dnia Urząd Miejski będzie przyjmował wnioski o przyznanie świadczeń. Prawo do nich będzie przysługiwać na dziecko własne, małżonka, adoptowane lub znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia – powiedziała nam naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Joanna Kamińska.

Świadczenie będą mogli pobierać nie tylko rodzice (lub rodzic), opiekunowie prawni ale i faktyczni opiekunowie dziecka. Istnieją również okoliczności wykluczające z programu. Świadczenie nie będzie przyznane, gdy dziecko jest w związku małżeńskim (dotyczy nastolatków, którzy wzięli ślub za zgodą sądu), znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą, posiada prawo do świadczenia na własne dziecko lub na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą.

- Pierwszy okres funkcjonowania programu 500 Plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Oznacza to, że osoby ubiegające się o świadczenie będą musiały złożyć kolejny wniosek o jego przyznanie dopiero w sierpniu przyszłego roku. Potem formalności trzeba będzie powtarzać w każdym kolejnym sierpniu – wyjaśnia Joanna Kamińska.

Zgodnie z ustawą ratusz ma na rozpatrzenie pierwszych wniosków aż 3 miesiące. Nawet jeżeli złożymy formularz 1 kwietnia, nie należy liczyć na wypłatę na koniec miesiąca. Pracownicy urzędu podkreślają, że 500 Plus jest olbrzymim przedsięwzięciem i, zwłaszcza na starcie, wymaga wielu przygotowań.

-  Wszystkie wnioski złożone do 30 czerwca będą dawały prawo do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia. Inaczej  sprawa przedstawia się dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. Dla nich prawo do świadczenia ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek – mówi Joanna Kamińska.

- Wniosek 500 Plus o zasiłek będą mogli złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem. Formularze zostaną wyłożone na parterze Urzędu Miasta. Składać je trzeba w Biurze Obsługi Klienta.

- Wnioski będzie można również składać w formie elektronicznej. Na razie trwają prace nad przygotowaniem odpowiedniej platformy internetowej, dlatego też o szczegółach poinformujemy nieco później – dodaje naczelnik Kamińska.

Formularz o świadczenie wychowawcze 500 Plus, pomimo że liczy ponad 8 stron,  jest przejrzysty.  Zawiera dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL), jej numer konta oraz dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek. Jeżeli będziemy się ubiegać o wypłatę również na pierwsze dziecko, do wniosku 500+ należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie. Dotyczy to każdego członka rodziny.

- Zgodnie z przepisami świadczenie 500+ nie może zostać cofnięte. To, czy pieniądze są dobrze wydatkowane, będzie weryfikował MOPS. Jeżeli do ratusza trafi zgłoszenie, że środki są marnotrawione, rodzina której ono dotyczy musi się liczyć z wizytą pracownika socjalnego, który przeprowadzi wywiad. Jeżeli nieprawidłowości się potwierdzą, wypłata zostanie wstrzymana do wyjaśnienia i zamieniona w formę opłat np. za internat, przedszkole itp. - podsumowuje Joanna Kamińska. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest zobowiązana do jego zwrotu.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
07.03.2016
godz.08:46
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość