przejdź do Sochaczew.pl
167546 odwiedzin
Miasteczko ruchu, amfiteatr i wiele więcej

Znakomita większość wniosków, które wpłynęły do tegorocznej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowią pomysły dotyczące poprawy infrastruktury drogowej czy budowy boiska przy szkole. Nie brakuje jednak takich, które zakładają stworzenie w naszym mieście czegoś zupełnie nowego.

Pierwszy wniosek, który wpłynął w tym roku do SBO dotyczy stworzenia Akademii Pierwszej Pomocy. Ambitny projekt stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Sochaczewa zakłada przeszkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy 3800 mieszkańców naszego miasta. Zdaniem pomysłodawców, jeśli co dziesiąty sochaczewianin zdobędzie wiedzę z zakresu ratowania życia, na ulicach naszego miasta bardzo poprawi się bezpieczeństwo. IMS szacuje koszt wdrożenia pomysłu na 380.000 zł. Można odnieść wrażenie, że to duża kwota jak na naukę pierwszej pomocy, jednak szkolenia nie wyczerpują projektu. Akademia Pierwszej Pomocy IMS przewiduje również zorganizowanie społecznej akcji informacyjnej, dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach (poprzez banery, plakaty, organizowanie prelekcji w szkołach i prowadzenie dedykowanego tej inicjatywie wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook wraz z jednoczesnym podjęciem tejże akcji w lokalnych mediach – radio/prasa, a także wydanie biuletynu na powyższe tematy dla najmłodszych tworzonego przy ich udziale).

Grupa radnych, Marek Księżak, Jerzy Michalak, Edward Stasiak, zauważyła potrzebę wyremontowania kaplicy przy cmentarzu komunalnym. W ramach planowanego remontu przewidziane są: wymiana okien i drzwi wejściowych, docieplenie pomieszczenia oraz odnowienie elewacji zewnętrznej. O tym, że powstały w 1988 roku budynek potrzebuje remontu, nie trzeba przekonywać zwłaszcza tych, którzy odwiedzają cmentarz komunalny. Pomysłodawcy twierdzą również, że zrealizowanie projektu przyczyni się do poprawy wizerunku miasta, a przeprowadzone prace uczynią obiekt bardziej energooszczędnym. Koszt wykonania prac szacowany jest na 300.000 zł.

Inni radni, Magdalena Zborowska, Selena Majcher, Marcin Cichocki, wnoszą o rozbudowanie sieci miejskiego monitoringu o 17 nowych kamer, modernizację lokalnego systemu oglądowego, budowę systemu łączności, zakup kamer szybkoobrotowych full HD dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni do 100 metrów. Jak argumentują wnioskodawcy, pozwoli to na „całodobową identyfikację i przeciwdziałanie naruszeniom spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta”. Modernizacja miejskiego monitoringu ma kosztować 300.000 zł.

Dwa innowacyjne projekty zgłosiła grupa mieszkańców Sochaczewa. Pierwszy z nich, wyceniony przez wnioskodawców na 350.000 zł, zakłada stworzenie miasteczka komunikacyjnego. Tego typu obiekt, zdaniem zgłaszających, pozwoli na nauczenie najmłodszych przepisów ruchu drogowego poprzez zabawę. To z kolei zaprocentuje w przyszłości i poprawi bezpieczeństwo na sochaczewskich drogach. Miasteczko komunikacyjne składałoby się z systemu skrzyżowań różnego typu, oznaczonego znakami pionowymi i poziomymi. Dzieciaki mogłyby poruszać się po instalacji na rowerach, wrotkach, hulajnogach, a nawet małych kładach.

Drugim projektem zgłoszonym przez tę samą grupę osób, jest stworzenie przeźroczystych tablic z zarysem historycznego wyglądu sochaczewskiego zamku. Patrząc pod odpowiednim kątem, zwiedzający widziałby historyczne rozwinięcie odnowionych ruin. Ponieważ rozwiązanie zaproponowane w projekcie jest unikatowe w skali kraju, uatrakcyjniłoby ofertę turystyczną miasta. Szacunkowy koszt wykonania to 50.000 zł.

Z kolei radna Kamila Gołaszewska-Kotlarz złożyła wniosek, zakładający zagospodarowanie terenów między blokami na ul. Senatorskiej.

– Na Senatorskiej znajdują się tereny, które obecnie spełniają funkcję miejsca do wyprowadzania psów, zniszczone ławki, zaniedbane alejki – mówi K. Gołaszewska-Kotlarz. – Tereny te powinny stać się wizytówką osiedla. Mój wniosek zakłada wyłożenie kostką brukową lub innym kruszywem istniejących alejek, przycinkę drzew, wykonanie nowych ławek i posianie trawy. Nie są to skomplikowane prace, a z pewnością poprawią wizerunek centrum miasta – dodaje.

Wstępny kosztorys zakłada przeznaczenie na wykonanie prac 98.000 zł.

Grupa Nieformalna Mieszkanek Miasta Sochaczew złożyła propozycję stworzenia Klubu dla Rodzin „Wesoła Chata”. Celem projektu jest wsparcie sochaczewskich rodzin, a także stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywności rodzinnej i integracji mieszkańców. Działania w postaci zajęć ogólnorozwojowych dla rodziców i dzieci, cyklu spotkań głośnego czytania bajek, zajęć socjoterapeutycznych, warsztatów dla dorosłych „Efektywność osobista, czyli o zarządzaniu sobą w czasie”, zajęć wspierających rozwój osobisty, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, założenia koła Sochaczewskich Gospodyń Miejskich, organizacji pikników, letnich teatrzyków dla dzieci, wydarzeń rodzinnych, tworzenia publikacji informacyjno-naukowych mają kosztować 98.400 zł.

Społeczność MOK (obecnie SCK), filia w Chodakowie, tak jak w zeszłym roku złożyła projekt wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych dla budynku w którym się mieści – miałoby to kosztować 40.000 zł. W tym roku dołącza także projekt stworzenia studia nagrań. Projekt ten, osoby śledzące SBO,  pamiętają z poprzedniej edycji. Wtedy zgłosiło go stowarzyszenie „Daj się Ponieść” Daniela Janiaka. Wnioskodawcy argumentują, że miasto nie posiada do tej pory studia nagrań, co jest dużą niedogodnością ze względu na bogatą bazę muzyczną. Powstanie obiektu pozwoliłoby również na archiwizację wydarzeń kulturalnych i promocję młodych talentów. Koszt przedsięwzięcia to zaledwie 90.000 zł.

Od lat związana z sochaczewską kulturą Jolanta Kawczyńska jest autorką pomysłu stworzenia Małego Amfiteatru w dzielnicy Boryszew.  Obiekt miałby się znaleźć za budynkiem Sochaczewskiego Centrum Kultury wzdłuż ulicy Stadionowej i zająć powierzchnię 3000 mkw. Ideą projektu jest wielofunkcyjność. Obok strefy artystyczno-rekreacyjnej (scena z zadaszeniem), miałaby powstać strefa zielona. Zdaniem Jolanty Kawczyńskiej Boryszew potrzebuje miejsca zielonego, w którym mieszkańcy tej dzielnicy mogliby wypocząć. Wykonanie założeń miałoby pochłonąć kwotę 600.000 zł.

Inną ciekawostką tegorocznego SBO jest złożony przez młodą mieszkankę naszego miasta pomysł zakupienia nowego autobusu. Pojazd typu city smile miałby kosztować 800.000. Zdaniem pomysłodawczyni, tak banalne zdawałoby się działanie, jak zakup nowego autobusu, niesie za sobą szereg korzyści dla mieszkańców Sochaczewa. Pozwoli wycofać część wysłużonego taboru, podniesie standard przewozów komunikacji miejskiej, obniży także koszty eksploatacji, a ponadto zmniejszy emisję spalin i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Jak widać, w tegorocznym SBO, wbrew obiegowej opinii, nie brakuje innowacyjnych projektów. Nie wszystkie też złożyli radni i pracownicy szkół. Tylko od głosów mieszkańców zależy, który z pomysłów uznany zostanie za najciekawszy.

Sebastian Stępień

A A A
02.09.2015
godz.13:50
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość