przejdź do Sochaczew.pl
146526 odwiedzin
Wkrótce głosujemy

Zgodnie z harmonogramem, głosowanie potrwa siedemnaście dni – od 29 września do 15 października – tradycyjnie, czyli poprzez ankiety oraz drogą elektroniczną. Zagłosować może każdy mieszkaniec Sochaczewa, który ukończył, lub ukończy w tym roku 16 lat. W ankietach można poprzeć od jednej do maksymalnie pięciu propozycji. 

W przypadku tradycyjnego głosowania, ankiety można pobrać i wrzucić do urny w Urzędzie Miejskim oraz wszystkich placówkach kultury, sportu i edukacji podległych ratuszowi.

W ostatnich dniach zespół opiniujący wnioski zgłoszone do SBO podał listę oraz powody odrzucenia 13 propozycji. Oto one:

- Remont i modernizacja boiska sportowego wraz z budową bieżni tartanowej i innych urządzeń lekkoatletycznych.
Zgłaszający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
Szacowana wartość zadania: 2.255.000.
Koszt prac przekracza zabezpieczoną w ramach SBO kwotę, czyli 1.100.000 zł.

- Pakiet: Infrastruktura i Kultura Naszego Sochaczewa: m.in. doposażenie siłowni zewnętrznych; huśtawki przy przystankach, Sochaczewskie Kino Plenerowe; Lustra drogowe – „bezpieczny wyjazd”.
Zgłaszający -Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew.
Szacowana wartość zadania: 225.000.
Na pakiet składało się 11 różnych projektów, które zostały przez wnioskodawcę złożone także pojedynczo, jako oddzielne wnioski. Zespół Opiniujący analizował każdy pomysł pojedynczo.

- Lustra drogowe – „bezpieczny wyjazd”.
Zgłaszający – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew.
Szacowana wartość zadania: 3.000.
Brak opisu wniosku – gdzie miałyby się znajdować, przy których skrzyżowaniach. Dodatkowo w ramach realizowanych działań Urząd Miejski w Sochaczewie na wniosek osób zainteresowanych, jeżeli tylko jest to możliwe, realizuje zakup i montaż lustra drogowego na drogach miejskich.

- Rewitalizacja parku przy skrzyżowaniu ulic Traugutta – Warszawska.
Zgłaszający – Paweł Masłowski.
Szacowana wartość zadania: 800.000.
Zadanie niemożliwe do realizacji w jednym roku. Teren objęty ścisłą opieką konserwatora zabytków, wymaga szczególnego trybu uzgodnień. Dodatkowo na terenie wskazanym przez wnioskodawcę obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje realizację Południowej Pierzei, nawiązującej do historycznej zabudowy tego terenu.

- Chodnik ul. Łuszczewskich.
Zgłaszający – Mieszkańcy osiedla Dywizjonu 303 oraz osiedla Lotników.
Szacowana wartość zadania: –
Nie podano nawet szacunkowej wartości tego zadania.

- Rowerem na zakupy – czyli ścieżka rowerowa (ścieżka do sieci handlowych na rogatkach miasta).
Zgłaszający Daniel Janiak – Stowarzyszenie Sochaczew – Daj się Ponieść.
Szacowana wartość zadania: 800.000
Miasto nie jest właścicielem gruntów, po których miałaby przebiegać ścieżka (trzy działki prywatne, tereny gminy Sochaczew). Zadanie niemożliwe do zrealizowania w jednym roku.

- Chodnik dla Chodakowa II – przy ul. Chodakowskiej.
Zgłaszający – Łukasz Kalinowski.
Szacowana wartość zadania: 600.000.
Chodnik biegnie w śladzie drogi wojewódzkiej i miasto nie jest właścicielem tych gruntów.

- Sochaczewskie barwy w górę! (zakup flag Sochaczewa).
Zgłaszający – Tomasz Flakowski.
Szacowana wartość zadania: 20.000.
Projekt zgłoszono dwa razy – jako samodzielny wniosek i jako część większego pakietu „Żyj, trenuj, bądź dumny”. Pakiet trafił na listę rankingową i zostanie poddany pod głosowanie.

- Trenuj jak Lewandowski.
Zgłaszający – Tomasz Flakowski.
Szacowana wartość zadania: 15.000.
Projekt zgłoszono dwa razy – jako samodzielny wniosek i jako część większego pakietu „Żyj, trenuj, bądź dumny”. Pakiet trafił na listę rankingową i zostanie poddany pod głosowanie.

- Akademia Pierwszej Pomocy „Życie Nr 1”.
Zgłaszający – Tomasz Flakowski.
Szacowana wartość zadania: 50.000.
Projekt zgłoszono dwa razy – jako samodzielny wniosek i jako część większego pakietu „Żyj, trenuj, bądź dumny”. Pakiet trafił na listę rankingową i zostanie poddany pod głosowanie.

- Redukcja deficytu budżetowego Miasta Sochaczew.
Zgłaszający – Kongres Nowej Prawicy na powiat sochaczewski.
Szacowana wartość zadania: 1.100.000.
Wniosek dotyczy budżetu miasta na 2014 rok, tymczasem II edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego realizowana będzie w 2015 roku. Ponadto w przyszłym roku nie planuje się emisji obligacji.

- Dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew.
Zgłaszający – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew.
Szacowana wartość zadania: 12.000.
We wniosku nie wskazano żadnego konkretnego zadania czy wydarzenia, które  miałoby być dofinansowane. Na wskazane przez Stowarzyszenie cele ratusz rozdziela środki w corocznych, otwartych konkursach ofert NGO.

- Konkurs na projekty: nowego skweru w Trojanowie i rewitalizację Parku im. I.W. Garbolewskiego.
Zgłaszający – Tomasz Flakowski.
Szacowana wartość zadania: 8.000.
1. Wskazany teren w Trojanowie nie należy do miasta, to własność prywatna oraz grunty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Ponadto plan zagospodarowania przeznacza ten obszar pod budownictwo jednorodzinne.
2. UM posiada już profesjonalną koncepcję rewitalizacji i inwentaryzację drzewostanu w Parku im. I.W. Garbolewskiego.

Pozostałe zgłoszone wnioski znalazły się na liście rankingowej i będzie się można z nimi zapoznać gdy uruchomiona zostanie strona (http://www.glosowanie.sochaczew.pl/)  lub podczas tradycyjnego głosowania w wyznaczonych placówkach.

Jolanta Sosnowska

A A A
23.09.2014
godz.13:41
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość